Tehy ja SuPer haastavat Seinäjoen kaupungin oikeuteen

Seinäjoki on ryhtynyt laittomiin painostustoimiin, joten Tehy ja SuPer nostavat työtuomioistuimessa kaupunkia vastaan kanteen työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Kanne kohdistuu myös KT Kuntatyönantajiin, joka ei ole valvontavelvollisuudestaan huolimatta puuttunut toimintaan.

Kuvateksti
Kuva: Hannu Vallas / Lehtikuva

Seinäjoen kaupunki painostaa pääluottamusmiehiä hyväksymään paikallisen sopimuksen, jota Tehy ja SuPer ovat kieltäytyneet hyväksymästä. Työnantaja ilmoitti lomauttavansa ja osa-aikaistavansa yksipuolisesti ne, jotka eivät sopimukseen suostu. 

Seinäjoki on käynyt yhteistoimintaneuvotteluja löytääkseen säästöjä. Työnantaja on esittänyt paikallista sopimusta, jolla siirrettäisiin yleiskorotusten maksu vuodelle 2021. Työntekijät saisivat korvaukseksi kaksi vapaapäivää.  

Tehyn ja SuPerin pääluottamusmiehet haluavat, että työnantaja maksaa yleiskorotukset sovitusti 1.8.2020.  

Asiassa tullaan myös selvittämään, syyllistyykö Seinäjoen kaupunki toiminnallaan rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn työsyrjintään, kun se kohdistaa lomautukset ja osa-aikaistamiset vain tiettyjen järjestöjen jäseniin.