SOTE-sopimus mahdollistaa sote-alan palkkauksen ja työehtojen kehittämiseen – katso haastattelu

Sosiaali- ja terveysalan oma työ- ja virkaehtosopimus, SOTE-sopimus, astuu voimaan syyskuussa 2021.

Toimittaja Peter Nymanin viime syksynä kuvatussa haastattelussa SOTE-sopimuksesta keskustelevat Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja pääluottamusmies, sairaanhoitaja Atte Tahvola.

– Tähän asti työehdot ovat olleet samat esimerkiksi sairaanhoitajilla, kirjastonhoitajilla tai kiinteistönhoitajilla. Nyt pääsemme pureutumaan juuri sote-alan palkkauksen ja työehtojen kehittämiseen, kommentoi Rytkönen tyytyväisenä.

SOTE-sopimuksen hyödyt realisoituvat pitkällä aikavälillä.

– Palkka ei ole ainoa asia, joka täytyy korjata. Muun muassa työajoista ja työssä jaksamisesta päästään nyt aiempaa paremmin neuvottelemaan, Tahvola sanoo.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ovat jatkossa KVTES:in suurin henkilöstöryhmä, joten Tehy pystyy entistä paremmin vaikuttamaan myös varhaiskasvatuksen henkilöstön edunvalvontaan.

Katso koko haastattelu.

Oma SOTE-sopimus on ollut hoitajajärjestöjen tärkeä tavoite. Sen saavuttaminen kevään 2020 sopimuskierroksella oli ratkaisevaa neuvottelutuloksen hyväksymisen kannalta. SOTE-sopimus tulee koskemaan 1.9.2021 alkaen kuntasektorin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Heitä on noin 180 000. Se on yli 40 % koko kunta-alan henkilöstömäärästä.