SOSTE-palkinto kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposelle

SOSTE myöntää vuosittain SOSTE-palkinnon tunnustuksena hyvinvointitalouden edistämisestä. Tänä vuonna palkinnon sai kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Tehyläinen Mäkisalo-Ropponen on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveydenhuollon opettaja ja terveystieteiden tohtori.

Kuvateksti
Kuva: merjamakisalo.fi

Perusteena palkinnon myöntämiselle oli se, että Merja Mäkisalo-Ropponen on viime vuosina edistänyt hyvinvointitaloutta monella tasolla ja monesta eri näkökulmasta.

Hän on ansiokkaasti yhdistänyt hyvinvointitalouden näkökulman YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaan. Hänen työnsä ansiosta hyvinvointitalous on noussut esille eduskunnan verkostoissa ja tullut tunnetuksi kansanedustajille. Lisäksi hän on puhunut terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista kuntatalouden näkökulmasta ja tuonut hyvinvointitalouden teemoja laaja-alaisesti esille julkisuudessa.

SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen luonnehtii valinnan perusteluja seuraavasti: 

- Terveystieteen tohtorina, sairaanhoitajana sekä terveydenhuollon opettajana Mäkisalo-Ropposella on sekä teoreettista että käytännön ymmärrystä hyvinvoinnin tekijöistä, joiden vaalimista hän on ansiokkaasti omassa vaikuttamistyössään sekä poliittisessa toiminnassaan nostanut esiin. Kun Mäkisalo-Ropponen puhuu hyvinvointi-investointien tärkeydestä, hän tekee sen vakuuttavasti.

SOSTE-palkinnon myöntää SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Palkintoa on myönnetty vuodesta 2014 lähtien. Sillä halutaan kiinnittää huomiota hyvinvoinnin ja talouden tasavertaisen suhteen rakentumiseen ja hyvinvointi-investointien merkitykseen. 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja.

Lue lisää vuoden 2021 SOSTE-palkinnosta tämän linkin takaa.