Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto haettavana

Palkinto jaetaan syksyllä 2020 erikseen ilmoitettavan tapahtuman yhteydessä. Turvallisuuspalkintoa voi hakea 31.8.2020 mennessä.

Kuvateksti
Kuva: IStock

Turvallisuuspalkinto myönnetään henkilöille, työryhmille, yrityksille, yhteisöille, laitoksille tai muulle taholle, joka on

  • tehnyt esimerkillistä onnettomuuksien ehkäisytyötä sosiaali- ja terveysalalla, ja täten estänyt tai rajoittanut vahinkojen määrää
  • toiminut ansiokkaasti sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden kehittämiseksi
  • tai kehittänyt sosiaali- ja terveysalan turvallisuutta edistävän laitteen tai toimintatavan.

Hakemukset ja palkitsemisesitykset tulee tehdä 31.8.2020 mennessä verkossa tai sähköpostilla. Sosiaali- ja terveysalan toimikunnan sivuilta löydät tarkemmat hakuohjeet.

Palkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, jonka muodostavat sosiaali- ja terveysministeriö, Tehy, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, Mehiläinen Hoivapalvelut, Kuntaliitto, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL.