Potilasturvallisuus vaarassa kesällä – ilmoita vaaratilanteista aluehallintovirastoon

Sijaispula, osastosulut ja muu toimintojen supistaminen aiheuttavat kesällä hyvin todennäköisesti vaaratilanteita tehyläisten työpaikoilla. Kannustamme jäseniämme ilmoittamaan matalalla kynnyksellä aviin kaikista vaaratilanteista.

Potilasturvallisuus vaarantuu, jos

  • työvuorosta puuttuu työntekijä ja tilalle ei ole saatu tai hankittu sijaista,
  • potilaita tai asiakkaita on tilapäisesti enemmän kuin suunnitellulla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa,
  • perehdytys on ollut puutteellista.

Vaaratilanteet ja hoitajapula jäävät piiloon, jos niistä ei ilmoiteta viranomaiselle. Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisella on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa vaaratilanteista työpaikalla. Ilmoituksen voi tehdä helposti sähköpostilla.

Lue ilmoitusohjeet osoitteessa www.tehy.fi/avi