Opiskelija saa huomiota harjoittelussa – opettajien pitäisi käyttää ohjaukseen lisää aikaa

Harjoittelun aikaisiin ohjauskeskusteluihin panostetaan, selviää Tehyn tuoreesta kyselystä.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Lähes kaikkien vastaajien (87 %) mielestä suunnitellut harjoittelun aikaiset tavoite- ja arviointikeskustelut toteutuvat usein. Noin puolet toteaa niiden toteutuvan aina.   

Harjoittelupaikka valmistautuu opiskelijan harjoitteluun nimeämällä hänelle vastaavan ohjaajan. Peräti lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta arvioi, että opiskelijalle on ohjaaja aina nimettynä, kun hän saapuu harjoitteluun. 

– Tehyläiset kokevat, että harjoittelusta vastaavalla opettajalla voisi olla enemmänkin aikaa ohjauskeskusteluihin ja yhteydenpitoon harjoittelun aikana, sanoo tutkimuspäällikkö Juha Kurtti

Noin viidennes vastaajista on sitä mieltä, että opettajalla on liian vähän aikaa opiskelijalle. Vastaavasti vain 15 % on sitä mieltä, että aikaa heillä tehtävään on erittäin hyvin. Noin puolet vastaajista pitää opettajan ohjaustehtävään varaamaa aikaa melko hyvänä.  

Opiskelijat koetaan tärkeäksi osaksi työpaikan yhteisöä. 77 % tehyläisistä arvioi, että opiskelija tuntee itsensä usein työyhteisön jäseneksi harjoittelun aikana. Häntä myös pyritään aina puhuttelemaan omalla nimellä ja yli 60 % mielestä se toteutuukin aina, lähes sata prosenttisesti usein.    

Kyselyyn vastasi 2085 tehyläistä, joista 138 oli opiskelijoita. Vastauksissa ei ollut ryhmien välillä suuria eroja. Vastaukset kerättiin 28.5.-6.6. Tehyn mobiilisovelluksen kautta.  
 
Vastanneiden kesken arvottiin hupirannekepaketti Linnanmäelle tai Särkänniemeen. Rannekkeen voitti Tuija Tuomainen Forssasta. 

Kyselyt tulokset