Mielekäs työ -kampanja kannustaa vahvistamaan mielen hyvinvointia

Mielenterveyssyiden takia Suomessa menetetään 17 miljoonaa työpäivää vuodessa. Mielenterveyspoolin kampanja ”Mielekäs työ” muistuttaa hyvinvoivan mielen merkityksestä työelämässä ja tuo esiin malleja, joilla voi vahvistaa mielen hyvinvointia.

Kuvateksti
Kuva: Mielenterveyspooli

Mielenterveysongelmat ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Ne ovat yleisin syy myös sairauspäivärahan saamiselle. Mielenterveys ei ole koskaan vain pelkkiä numeroita. Jokaisen luvun takana on tositarinoita uupumuksesta, masennuksesta tai ahdistuksesta. 

Suomessa on jo luotu onnistuneita malleja, jotka ovat parantaneet työntekijöiden hyvinvointia ja vähentäneet heikentyneen mielenterveyden kustannuksia. Näihin malleihin mielenterveyspoolin kampanja pureutuu ja kannustaa ottamaan niitä laajasti käyttöön. Tule siis mukaan levittämään viestiä mielenterveyttä vahvistavasta työelämästä. Materiaaleja löytyy kampanjan sivulta, mukana mm. vinkkejä esimiehille, työntekijöille ja työnantajille sekä päättäjille. Somessa kampanja näkyy tunnisteina #mielekästyö #mielenterveys #työ.

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Tehy on mukana poolin toiminnassa. Poolin tavoitteena on edistää mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.