Mervi Flinkmanille potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys (SPTY) on myöntänyt Mervi Flinkmanille potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkin. Sairaanhoitaja, TtT Mervi Flinkman toimii Tehyssä työvoimapoliittisena asiantuntijana.

SPTY kertoo valintaperusteluissaan, että Mervi Flinkman on ansiokkaasti kehittänyt työssään asiakas- ja potilasturvallisuutta. Hän tekee laajasti yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, laatien vastauksia, ohjeistuksia ja kannanottoja aiheeseen liittyen.

Mervi Flinkman on yllättynyt, mutta iloinen saamastaan tunnustuksesta.

– Sote-ammattihenkilöt haluavat tehdä työnsä hyvin ja niin, että palvelut ovat turvallisia asiakkaille ja potilaille. Ammattiliitossa teemme joka päivä työtä tämän tavoitteen eteen.

Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry on potilaiden, asiakkaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella yhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta.