Lue Tehyn ohje: Työnantaja ei voi velvoittaa karanteeniin määrättyä työntekijää tulemaan töihin

Mikäli kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän tartuntatautilain edellyttämään karanteeniin, sitä on noudatettava rangaistuksen uhalla. Jos työntekijä on altistunut koronavirukselle, pitää asiaa hoitavan terveydenhuollon henkilön olla yhteydessä tartuntatautilääkäriin, joka tekee asiasta hallinnollisen päätöksen.

Kuvateksti
kuva: iStock

Karanteeni on työntekijästä itsestään ja työnantajasta riippumaton pakottava syy, niin sanottu laillinen este, joka estää työpaikalle saapumisen ja työntekijän on ilmoitettava karanteenista työnantajalle. Tällöin ei mennä töihin.

Mikäli työntekijä pystyy tekemään etätöitä, voi työnantaja edellyttää työntekijän työskentelevän etänä työstä poissaolon aikana. Tällöin myös palkka tuolta ajalta maksetaan normaalisti. Mikäli etätyö ei ole mahdollinen, korvaa Kela hakemuksesta ansionmenetyksesi täysimääräisesti työstä poissaolon ajalta maksettavalla tartuntatautipäivärahalla.

TAYS ja ”sovellettu karanteeni”

Tehy on kannellut oikeusasiamiehelle Tampereen yliopistollisen keskussairaalan tartuntatautilain vastaisesta käytännöstä, jossa koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit on määrätty ns. sovellettuun karanteeniin.

Sovellettu karanteeni tarkoittaa Taysissa sitä, että työnantaja määrää työpaikalla altistuneet käymään normaalisti töissä. Muuten he ovat kotikaranteenissa eli he eivät voi käydä esimerkiksi kaupassa tai käyttää julkista liikennettä. Tehyn näkemyksen mukaan työnantaja ei voi toimia näin, se ei voi rajoittaa työntekijän vapaa-aikaa.

Lähtökohtaisesti yksittäisen työntekijän on noudatettava työnantajan antamia työnjohdollisia määräyksiä eikä työstä pidä kieltäytyä. Tällaisessa tilanteessa pitää olla yhteydessä omaan luottamusmieheen tai Tehyn keskustoimistoon asiointipalvelun kautta.

Lue Tehyn ajantasaiset korona-ohjeet: www.tehy.fi/korona

Uutista täsmennetty 15.12. kello 16.40