Kysely ulkomailta saapuneille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöille

Tehy kartoittaa kyselyllä ulkomailta rekrytoitujen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kokemuksia rekrytoinnista ja tutkintojen tunnustamisesta. Tulosten avulla kehitetään ulkomailta Suomeen muuttaneiden tehyläisten edunvalvontaa.

Kyselyyn voi vastata suomeksi tai englanniksi. Vastanneiden kesken arvotaan Tehy-tuotteita.

Avaa kysely