Kysely: Tehyn verkkokoulutukset ovat helposti saavutettavia

Tehyn verkkokoulutustarjonta on kehittynyt paljon viimeisten parin vuoden aikana. Tehyläiset arvostavat erityisesti koulutusten hyvää saavutettavuutta, selviää Tehyn tuoreesta kyselystä.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Verkkokoulutuksiin osallistuneiden määrä on kasvussa. Kaksi vuotta sitten lähes 70 % vastaavaan kyselyyn vastanneista ei ollut vielä osallistunut Tehyn verkkokoulutuksiin, nyt heitä oli 63 %. Moni totesikin, että aikoo kyselyn innoittamana tutustua lisää Tehyn verkkokoulutustarjontaan. Vastaajat toivoivat myös enemmän tietoa tulevista kouluksista.

Webinaarit ja verkossa pidettävät verkkokoulutuspäivät olivat useille jo tuttuja, mutta itsenäisesti opiskeltavat verkkokurssit vielä vieraampia. Jo verkkokoulutuksiin tutustuneista valtaosa oli kohtalaisen tyytyväisiä Tehyn verkkokoulutustarjontaan. Moni oli myös erittäin tyytyväisiä ja kiitteli laajaa ja monipuolista tarjontaa.

Webinaareista kaipailtiin tallenteita ja ne toki julkaistaankin valtaosasta webinaareja ja löytyvät Tehyn verkkosivuilta. Moniin verkkokoulutuksiin voikin osallistua joustavasti itselleen sopivana aikana.

Asiantuntevat luennot parasta

Tärkeimmäksi verkkokoulutuksissa koettiin ylivoimaisesti asiantuntevat luennot, mutta osa kaipasi verkkokoulutuksiin myös vuorovaikutusmahdollisuuksia muiden osallistujien kanssa. Hyvän saavutettavuuden lisäksi hyvät sisällöt koettiinkin verkkokoulutusten parhaaksi puoleksi.

Kyselyssä oli mahdollista esittää toiveita tulevien verkkokoulutusten aiheiksi. Toivotuimpia aiheita olivat mm. työssä jaksaminen, tehyläisen oikeudet, työehtosopimukset ja niiden tulkinta, palkkakysymykset sekä vuorovaikutus työyhteisössä. Myös johtamisen kysymykset, hyvinvointialueille siirtyminen, uramahdollisuudet sekä työsuojelu kiinnostivat monia. Näiden toiveiden lisäksi tuli runsaasti erilaisia muita ammatillisia aihetoiveita mm. lääkehoitoon, varhaiskasvatukseen, kuntoutukseen sekä akuutti- ja ensihoitoon liittyen. Myös ruotsinkielisiä koulutuksia toivottiin. Syksyllä onkin luvassa ruotsinkielinen työhyvinvointiwebinaari.

Monista toivotuista aiheista onkin ollut jo webinaareja, esimerkiksi eläkekysymyksistä ja palkkakuitin lukemisesta. Tallenteita aiemmista webinaareista löytyy sivulta www.tehy.fi/webinaarit. Tulevat koulutukset taas löydät Tehyn koulutuskalenterista www.tehy.fi/koulutus. Lämpimästi tervetuloa mukaan koulutuksiin!

– Oli erityisen ilahduttavaa kuulla, että moni vastaaja lupasi kyselyn innoittamana tutustua tarkemmin Tehyn verkkokoulutustarjontaan. Myös lukuisat aihetoiveet ilahduttivat. Niistä saadaan paljon hyötyä tulevien koulutusten suunnitteluun, toteavat Tehyn koulutussuunnittelija Maiju Toivonen ja verkkokoulutuskoordinaattori Mona Jaari.

Kyselyyn vastasi 2062 tehyläistä Tehy-sovelluksen kautta 14.6.-19.6. Vastanneiden kesken arvottiin arvottiin 100 € lahjakortti Color4Care.fi-verkkokauppaan. Arvonnan voitti Kaisa Saippa Upinnimestä.

Kyselyn tuloksia