Koronakorvaus, palkkatasa-arvo ja työntekijöiden oikeudet esillä STTK:n edustajistossa

Tehyn valtuuston puheenjohtaja Paula Sihto ja valtuuston jäsenet Jussi Rantanen ja Kim Yli-Pelkola vaativat STTK:n edustajiston kokouksessa 14.9. koronakorvausta, palkkatasa-arvoa sekä puolustivat työntekijöiden oikeuksia.

Kuvateksti
Kuva: Jaakko Martikainen

Samaan aikaan, kun Suomen hallitus kokoontuu budjettiriiheen, on STTK:n edustajiston kokouksessa muistutettu hallitusta palkkatasa-arvon edistämisestä, sote-alan koronakorvauksesta sekä alan kriisistä ja hoitajapulasta. Samalla terveisiä lähti työnantajapuolelle, jonka esitykset paikallisen sopimisen laajentamisesta eivät voi johtaa työntekijöiden oikeuksien heikentämiseen.

Tehyn valtuuston puheenjohtaja Paula Sihto huomautti, että hoitajapulan kehittyminen vuosi vuodelta pahemmaksi on ollut päättäjien tiedossa, mutta tilanteen on vain annettu pahentua.

- Tehy on ehdottanut hoitajapulan ratkaisemiseksi pitkäjänteistä sitoutumista sote-alan palkkojen ja työolojen parantamiseen. Naisvaltaisen alan palkkauksen parantaminen on välttämätön tasa-arvoteko, Sihto painotti.

Sihto muistutti, että vaikka hallitusohjelmaan on kirjattu hienoja asioita tasa-arvon ja samapalkkaisuuden edistämisestä, on koko ohjelma vaarassa vesittyä. Samapalkkaohjelma on jäissä ja meneillään tuntuu olevan myös koulutuksen ja osaamisen alennusmyynti naisvaltaisella sote-alalla.

Tehyn valtuuston jäsen Kim Yli-Pelkola puolestaan muistutti, että Tehy ja SuPer esittivät valtiovallalle jo loppukeväästä yhteisen vetoomuksen koronalisästä, mutta siihen ei ole tähän mennessä vastattu mitenkään. Hoitajien palkitsematta jättämisestä on tulossa Suomelle häpeäpilkku. Yli-Pelkola toi esiin, että huoli hoitajien jaksamisesta ja pysymisestä alalla on suuri: kyse alkaa olla koko sote-alan ja -palveluiden tulevaisuudesta ja siitä, riittääkö meillä hoitajia tulevaisuudessa.

- Valtiovallalta tarvitaan nyt kädenojennus, joka vahvistaisi hoitajien uskoa tulevaisuuteen ja saisi ainakin joitain muuttamaan mieltään alan vaihdon suhteen, Yli-Pelkola sanoi.

Tehyn valtuuston jäsen Jussi Rantanen ihmetteli, miten jokainen kriisi Suomessa sylkee mediaan vaatimuksia työntekijöiden oikeuksien heikentämisestä. Esittäjinä ovat työnantajien järjestöt ja nykyään yhä enenevässä määrin myös suurten yritysten johtajat. Hän hämmästeli erityisesti koronakriisin aikana yltyneitä vaatimuksia paikallisen sopimisen laajentamisesta ja sitä, miksi työnantaja vaatii muutettavaksi lainsäädännöllä sellaista, mitä itse on ollut sopimassa. Rantanen muistutti, että työntekijöiden oikeudet, joita yleensä pidetään itsestään selvinä, vaativat jatkuvaa puolustamista, jotta ne myös säilyvät tulevaisuudessa.

- Taloustilanteen kehityksen epävarmuuden jatkuessa tulemme todennäköisesti näkemään myös muita työnantajapuolen kestovaatimuksia: yleissitovuuden poistamista ja lakko-oikeuden rajoittamista. Meidän tehtävämme on turvata meille itsestäänselvät oikeudet myös seuraavalle työntekijäsukupolvelle, Rantanen totesi.

STTK:n edustajiston kokous pidettiin 14.9.2020.