Kiireen tunne lisääntynyt tehyläisten työpaikoilla – kollegat auttavat jaksamaan

Tehyläiset kokevat laajasti kiireen tunnetta työssään, mikä näyttää lisääntyneen koronapandemian aikana. Tehyn kyselyyn vastanneista 77% tuntee työssään kiireen tunnetta lähes päivittäin tai useammin. Kolme neljästä (75 %) sanoo kiireen lisääntyneen työssään ainakin jonkin verran koronapandemian myötä. Enemmistö kyselyyn vastanneista kokee jaksavansa kollegojen tuella.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Vastaajien mukaan eniten kiireen tunteeseen työssä vaikuttaa se, että organisaatiossa on liian vähän työntekijöitä. Lisäksi muun muassa epäselvät työtehtävät, niiden muuttuminen tai työvälineiden ja työkäytäntöjen huonous näyttävät vaikuttavan kiireen tunnetta lisäävästi.

– Kiire on lähtökohdiltaan henkilökohtaisesti koettu tunne, joka rasittaa meitä ja voi vaikuttaa työkykyymme, jos se on toistuvaa. Siksi on tärkeää pohtia työyhteisössä yhdessä keinoja, joilla voidaan kiireen tunnetta hallita ja vähentää, sanoo Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti.

Kollegojen tuki tärkeää

Tärkeimpänä jaksamista tukevana tekijänä noin puolet (51 %) vastaajista piti hyviä kollegoja. Noin viidennes näki tärkeimmäksi tekijäksi työn ja muun elämän joustavan yhteensovittamisen. Joka kymmenes arvioi toimivien työkäytäntöjen olevan työssä jaksamista eniten tukeva tekijä. Muiden vastausvaihtoehtojen jakaumat näkyvät alla olevassa kuviossa/taulukossa. 

– Tämän kyselyn perusteella tärkeää on huolehtia ainakin riittävästä ja osaavasta henkilöstön määrästä, selkeistä työnkuvista ja vastuista, kehittämällä työkäytäntöjä sekä varmistaa toimivat työvälineet, Juha Kurtti jatkaa.

Kyselyn tuloksia

Kyselyn toteutus ja arvonta

Kyselyyn vastasi Tehy-sovelluksen kautta 1.3.-7.3.2021. välisenä aikana 743 tehyläistä. Vastanneiden kesken arvottiin 100 € lahjakortti. Arvonnan voitti Siiri Kallio Kuopiosta.