Kielitaitoon panostettava sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla

Lähes joka toisen Tehyn kyselyyn vastanneen työpaikalla on maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Noin kymmenes vastanneista kertoo heidän kohtaavan syrjintää. Suurimmat rekrytoinnin haasteet liittyvät maahanmuuttajien puutteelliseen kielitaitoon.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Tehyn kansainvälisen asioiden päällikkö Sari Koivuniemi korostaa, että kaikenlaisessa syrjinnässä, kiusaamisessa ja ammattihenkilöiden osaamiseen liittyvässä mitätöinnissä on oltava nollatoleranssi.

– Maahanmuuttajat eivät välttämättä tunne kaikkia työsuhteen ehtoja eikä työelämään kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Siksi heille on oltava riittävästi perehdytystä. Ulkomailta rekrytointi ei ole hyväksyttävää, jos maahanmuuttajien työehtoja poljetaan ja luodaan ”kahdet työmarkkinat”. 

Rekrytoinnin haasteet

Noin puolet vastaajista ei tiennyt työnantajan suunnitelmista rekrytoida maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Neljännes kertoo työnantajan rekrytoivan suoraan itse, noin viidenneksen mielestä suunnitelmia ei ole lainkaan. Vain 4 % kertoo rekrytoinnin tapahtuvan jonkun rekrytointiyrityksen kautta. 

Ylivoimaisesti suurin haaste on rekrytoitavan työntekijän puutteellinen kielitaito. Lähes kaikki vastaajat nostivat esille tämän.

Noin neljänneksen mielestä haasteet rekrytoinnissa voivat liittyä siihen, että työntekijä palkataan koulutustasoaan alempiin tehtäviin, hänen suorittamansa tutkinnon tunnustaminen on vaikeaa, koulutus on puutteellista tai työpaikan perehdytys on huonoa. 

Lisäksi avoimissa vastauksissa nousi esiin muun muassa työkulttuuriin liittyvät erot. 

– Sosiaali- ja terveysalalle on luotava pysyvä ja selkeä tutkintojen tunnustamisen malli, on panostettava kulttuuri- ja kielikoulutukseen ja vahvistettava työyhteisöjen monikulttuurisuusvalmiuksia ja –johtamista. Työnantajilla on suuri vastuu riittävän perehdyttämisen ja kielenopetuksen järjestämisessä. 

Kyselyyn vastasi 1600 tehyläistä. Vastaukset kerättiin viikolla 38 Tehyn mobiilisovelluksen kautta.  Vastanneiden kesken arvottiin 12 lippupakettia Linnanmäelle. Arvonnan voittivat Päivi Kuosa, Petra De Anda Kuukasjärvi, Nina Ventola, Tuire Ahlgrèn, Pauliina Mikkonen, Jenny Kiviaho, Sanna Merkkiniemi, Susanna Perälä, Marjo Rinne, Jaana Semenuka, Laura Männistö sekä K.R.

Kyselyn tulokset