Kenestä vuoden 2024 työsuojeluvaltuutettu? Ehdota tehyläistä!

STTK on valinnut vuoden STTK:laiset henkilöstön edustajat jo usean vuoden ajan. Vuoden luottamusmies ja vuoden työsuojeluvaltuutettu valitaan vuorovuosin. Vuonna 2024 on vuoden STTK:laisen työsuojeluvaltuutetun valinnan vuoro. Tehyn ammattiosastot voivat tehdä ehdotuksia työsuojeluvaltuutetuista.

Esitykset ammattiosastoilta

Pyydämme ammattiosastoilta esityksiä vuoden työsuojeluvaltuutetuksi. Esitykset tulee toimittaa 31.5.2024 mennessä osoitteeseen: [email protected]

Valinnan tulos julkistetaan STTK:n ja liittojen yhteisessä HED-seminaarissa tiistaina 24.9.2024.

Kirjallisessa esityksessä tulee mainita seuraavat seikat: 

 1. Esitettävän henkilön nimi 
 2. Esitettävän henkilön työpaikka ja edustettavan henkilöstön määrä. Lisäksi lyhyt kuvaus työpaikan tilanteesta, esimerkiksi muutoksista, yhteistoimintakulttuurista yms. 
 3. Esitettävän henkilön kokemus työsuojeluvaltuutettuna 
 4. Miksi esittämänne henkilö olisi sopiva vuoden 2024 STTK:laiseksi työsuojeluvaltuutetuksi? Mahdollisimman kattava ja kuvaileva perustelu alla oleviin kohtiin:
  1. kuvaus esitetyn henkilön toiminnasta, osaamisesta, aktiivisuudesta ja ominaisuuksista työsuojeluvaltuutettuna
  2. kuvaus henkilön ja työnantajapuolen yhteistoiminnasta
  3. kuvaus henkilön erityissaavutuksista työsuojeluvaltuutettuna (esimerkein)
  4. kuvaus esitetystä henkilöstä ihmisenä
  5. Muut mahdolliset perustelut? 
  6. Muut kommentit?
 5. Esityksen tehnyt ammattiosasto
 6. Esittävän ammattiosaston yhteyshenkilön nimi, matkapuhelin ja sähköpostiosoite.

Kriteerit, joiden perusteella vuoden 2024 työsuojeluvaltuutettu valitaan: 

Työsuojeluvaltuutettu nauttii luottamusta työpaikallaan. Hän

 • tahtoo tehdä henkilöstön edustajan vaativaa työtä,
 • nauttii koko työyhteisön luottamusta ja on tasapuolinen kaikkia kohtaan,
 • kuuntelee aktiivisesti jäsenten näkemyksiä ja 
 • tiedottaa aktiivisesti työpaikan työsuojeluun liittyvistä asioista.

Työsuojeluvaltuutettu toimii tavoitteellisesti. Hän on 

 • saavuttanut hyviä neuvottelutuloksia, 
 • onnistunut työpaikallaan tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaisessa kehittämisessä, 
 • edistänyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja 
 • löytänyt toimivia ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin.

Työsuojeluvaltuutettu on oman alansa ammattilainen ja asiantuntija luottamustehtävässä. 
Hänellä on  

 • aktiivinen ote työsuojeluvaltuutetun työhön, 
 • kiinnostus työsuojeluosaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja 
 • hyvä yhteistyö kaikkien työsuojelun yhteistoiminnan osapuolten kanssa.