Kaksi tehyläistä STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajistoon

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajisto valittiin viikonloppuna. Uusi puheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtajista on tehyläinen.

Kuvateksti
Kuva: Markus Wright. Vasemmalta oikealle: Janette Meriläinen, Valtteri Mäyrälä, Maria Malmgren.

STTK-Opiskelijoiden uudeksi puheenjohtajaksi on valittu tehyläinen Valtteri Mäyrälä. Myös toinen tehyläinen nousee puheenjohtajistoon, kun varapuheenjohtajiksi valittiin tehyläinen Maria Malmgren ja Janette Meriläinen (Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry). STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajisto valitaan aina vuodeksi kerrallaan.

STTK-Opiskelijat toivat kokouksessa esille huolensa Suomen hallituksen suunnitelmasta poistaa aikuiskoulutustuki ensi vuonna. Valtteri Mäyrälä korosti, että esimerkiksi STTK:n liittojen jäsenistä suuri osa on alan vaihtajia, jotka ovat voineet edistää koulutustaan aikuiskoulutustuen turvin. 

- Nuoria työnnetään yhä enemmän tekemään valintoja aikaisessa vaiheessa elämää ilman, että on aitoja mahdollisuuksia vaihtaa alaa myöhemmässä elämänvaiheessa. Aikuiskoulutustuen tilalle on luotava malli, jossa jatkuva oppiminen ei vaarannu ja jonka tuella nuoret uskaltavat opiskella ilman pelkoa valintojensa peruuttamattomuudesta, Mäyrälä toteaa.

Valintakokouksessa hyväksyttiin myös uusi poliittinen ohjelma vuosille 2024-2028.

STTK-Opiskelijat on opiskelijoiden oma järjestö, joka vaikuttaa, osallistuu, ottaa kantaa ja tiedottaa. Järjestö tekee myös työtä opiskelijoiden ja nuorten työelämätiedon vahvistamiseksi.

Lue lisää STTK:n tiedotteesta.