Jarkko Pehkonen aloitti Tehyn työoikeuteen keskittyvänä erityisasiantuntijana

Tehyn edunvalvontatyö sai vahvistusta, kun varatuomari Jarkko Pehkonen aloitti 6.11.2023 työssään Tehyn erityisasiantuntijana ja juristina.

Kuvateksti
Kuva: Tero Peltonen

Jarkko Pehkonen on valmistunut juristiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2005. Hän on myös auskultoinut eli on varatuomari. Viimeiset 12 vuotta ennen Tehyyn siirtymistään Pehkonen on työskennellyt asianajajana Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:ssä. Ammattijärjestöt ja palkansaajien edunvalvonta tulivat tutuksi työuran alkuvaiheessa, kun Pehkonen työskenteli ERTOssa, Toimihenkilöunionissa ja Ammattiliitto Prossa. 

– Olen innostunut päästessäni työskentelemään tehyläisten edunvalvonnan puolesta. Pidän työtä todella merkityksellisenä ja ajankohtaisena. 

Erityisasiantuntijan työssään Pehkonen keskittyy työoikeudellisiin kysymyksiin.

– Esimerkiksi hallitusohjelmassa on paljon työntekijän asemaan vaikuttavia esityksiä. Esimerkkeinä voi mainita työrauhasääntelyn, neuvotteluoikeuksia koskevat asiat ja paikalliseen sopimiseen liittyvät asiat. Esitetyt työelämämuutokset vaikuttavat suoraan tehyläisten oikeuksiin työelämässä, joten on keskeistä arvioida niitä lainsäädännön näkökulmasta. 

Erityisasiantuntijan tehtävä on uusi Tehyssä.