Ilmoittaudu uhkaavat asiakaspalvelutilanteet -työpajaan

KunTeko järjestää kunta-alan työntekijöille työpajoja, joissa käsitellään uhkaavia ja väkivaltaisia asiakaspalvelutilanteita. Työpajat pidetään kevään aikana ja mukaan voi nyt ilmoittautua.

Kuvateksti
Kuva: Pasi Leino

Työpajatoteutus tarjoaa tietoa ja käytännön työkaluja väkivallan uhan hallintaan omalla työpaikalla, korostaa riskienarvioinnin ja ennakoinnin merkitystä sekä selventää jälkihoitoa ja uhkatilanteiden seurantaa. Toteutus koostuu yhteisestä aloituswebinaarista (1.4.2020) ja kolmesta toimialakohtaisesta työpajasta.

Webinaari on kaikille avoin, mutta työpajoihin otetaan kuhunkin mukaan viisi ensimmäiseksi ilmoittautunutta tiimiä. Työpajat ovat seuraavat:

  • sosiaali- ja terveysala 21.4.2020
  • opetus ja kasvatus 7.5.2020
  • kaikille toimialoille avoin 25.8.2020

Työpaja maksaa 300 € / tiimi. Ilmoittautuminen webinaariin ja työpajoihin tapahtuu KunTekon verkkosivuilta.

KunTeko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma. Siinä ovat mukana kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT kuntatyönantaja. Kuntekossa kuntatyöpaikat saavat ilmaista asiantuntija-apua, sparrausta ja neuvontaa. Tehyläisillä työpakoilla Kuntekoa voi hyödyntää esimerkiksi hoitoketjujen ja potilastyön kehittämisessä.