Ikäihmisten palveluista tekeillä suositus – Tehy haluaa pohjoismaisen tason

Tehy on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksesta. Suosituksen tarkoitus on turvata hyvä ikääntyminen ja parantaa palveluja vuosina 2020–2023.

Kuvateksti
Kuva: Kristiina Kontoniemi

Tehy tähdentää, että suosituksen tulee olla riittävän kattavuuden lisäksi konkreettinen, jotta siitä olisi työpaikoilla hyötyä. Tehyn mielestä vanhuspalvelujen rahoitus ja taso tulee saattaa pohjoismaiselle tasolle.

Laatusuosituksessa pitää tuoda esiin myös kotihoidon kehittämistarpeet. Kotona asumisen priorisointi on johtanut tilanteeseen, jossa kotihoidon keinoin ei pystytä vastamaan kaikkien pitkäaikaissairaiden asiakkaiden tarpeisiin.

Suosituksen pitää ottaa tarkemmin kantaa tehostetun palveluasumisen asiakasrakenteeseen ja palvelujen tarpeeseen. Esimerkiksi muistisairaiden osuus, hoitoisuus, lääkityksen tarve, palliatiivisen ja saattohoidon tarve pitää kuvata.

Henkilöstömitoituksen asteittainen nosto 0,7:n tasolle lisää tarvittavan henkilöstön määrää. Tietoa henkilöstön määrästä tarvitaan palvelujen suunnittelun tueksi. Henkilöstön määrän lisäys aiheuttaa rekrytointihaasteita.

Suosituksessa on Tehyn mielestä hyvää se, että osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on nostettu keskeiseksi asiaksi. Sitä Tehy ei hyväksy, että hoiva-avustajat korvaavat ammattihenkilöiden työpanosta.

Hyvällä johtamisella voidaan ehkäistä monia epäkohtia niin palveluissa kuin henkilöstön työolosuhteissa Tehy edellyttää, että lähiesimiesten työajan täysimääräisestä suuntaamisesta yksikön johtamiseen saadaan valtakunnallinen linjaus.

Tehy tähdentää, että ikäihmisillä tulee olla oikeus tarvittavaan kuntoutukseen sekä kotona että tehostetussa palveluasumisessa. Suosituksen pitää ottaa kantaa myös ikääntyneiden ravitsemukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositusluonnos.