Hyvää lähihoitajan päivää!

Kansallisena lähihoitajapäivänä Tehy onnittelee kaikkia lähihoitajia.

Kuvateksti
Kuva: Jaakko Martikainen

Lähihoitajat työskentelevät esimerkiksi kotihoidossa, sairaaloissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa ja päiväkodeissa sekä suun terveydenhuollossa. 

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto. Lähihoitaja voi opinnoissaan suuntautua sairaanhoitoon ja huolenpitoon, vammaistyöhön, vanhustyöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön, lasten kasvatukseen ja hoitoon sekä jalkojenhoitoon ja suunhoitoon. 

Ihmisiä auttaessaan lähihoitaja tekee tärkeää ja vastuullista työtä, jossa hän edistää hyvinvointia ja elämänlaatua. Lähihoitaja kohtaa työssään monissa erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. 

Suomen Lähihoitajat ry tekee yhteistyötä Tehyn kanssa. Moni lähihoitaja jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa, jolloin on luontevaa pysyä jäsenenä lukuisia ammattiryhmiä edustavassa Tehyssä.