Ha en bra närvårdardag!

Tehy gratulerar alla närvårdare på den nationella närvårdardagen.

Image text
Foto: Jaakko Martikainen

Närvårdare arbetar exempelvis inom hemvården, på enheter för mentalvårds- och missbruksarbete, på servicecenter för äldre och personer med funktionsnedsättning, på daghem samt inom munhälsovården.

Närvårdarexamen är en grundexamen på andra stadiet inom social- och hälsovårdsområdet. I närvårdarstudierna kan man fokusera på vård och omsorg, handikapparbete, äldreomsorg, mentalvårds- och missbruksarbete, vård och fostran av barn, fotvård eller munhälsovård.

Närvårdarna utför ett viktigt och ansvarsfullt arbete med att hjälpa människor och främja deras välbefinnande och livskvalitet. I sitt arbete möter närvårdarna människor i många olika livssituationer.

Finlands Närvårdare rf samarbetar med Tehy. Många närvårdare fortsätter sina studier på yrkeshögskola, och det är då naturligt att fortsätta vara medlem i Tehy, som representerar många olika yrkesgrupper.