Eurooppalainen toimintaviikko: Muutakin kuin kauniita sanoja

Koko yhteiskuntamme ja ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuolto sekä varhaiskasvatus ovat joutuneet ennen kokemattomaan tilanteeseen koronaviruksen vuoksi. Kriisi on nostanut esille toimivien julkisten palvelujen merkityksen ja osoittanut samalla sen haasteet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö sen kaikilla tasoilla on joutunut kohtaamaan valtavia paineita etujoukoissa pandemian aikana. Työssäjaksaminen on jo ennen pandemiaa ollut huolestuttavalla tasolla ja nykyinen tilanne on venyttänyt tilanteen äärirajoille.

Suomalaiset julkisen sektorin sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatusta edustavat ammattiliitot JHL, Super ja Tehy yhtyvät eurooppalaisen kattojärjestönsä EPSUn (The European Federation of Public Service Unions) kampanjaan, jossa vaaditaan parempaa panostusta sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä varhaiskasvatukseen ja ennen kaikkea huomion kiinnittämistä työsuojelun toteutumiseen.

Vain hyvinvoivat ja terveet työntekijät voivat huolehtia asiakkaistaan antamalla näille sitä laadukasta hoitoa ja hoivaa, johon kaikilla on oikeus. On aika panostaa myös työntekijöihin.

#EU4health4all