Esperilisän palautus tehyläisille

Tehy ja Esperi ovat olleet erimielisiä ns. Esperilisän maksusta. Riitaa ollaan sopimassa siten, että Esperi korvaa työntekijöilleen liian pienestä palkasta johtuvat menetykset lähitulevaisuudessa.

Kuvateksti
kuva: iStock

Esperi maksoi 1.6.2018 alkaen palkankorotuksia, mutta samaan aikaan Esperi pienensi Esperilisää palkankorotuksen verran. Palkankorotus ei siis tosiasiassa nostanut palkkaa. Tehy piti menettelyä vääränä ja nosti pilottikanteen käräjäoikeudessa sekä vaati oikeaa työehtosopimuksen tulkintaa työtuomioistuimessa.

Esperilisästä on sovittu työntekijän työsopimuksessa ja se näkyy palkkalaskelmassa. 

Nyt Esperi ja Tehy ovat sopimassa asiaa. Esperi tulee palauttamaan leikkaamansa Esperilisän ja maksaa työntekijöille 1.6.2018 alkaen kaikki maksamatta jääneet lisät ja näistä aiheutuneet menetykset.


Tehy on lähettänyt Esperissä työskenteleville tehyläisille jäsenkirjeen toimintaohjeineen. Mikäli Esperilisääsi on leikattu 1.6.2018 ja et ole ollut vielä yhteyksissä Tehyyn, toimi näin: 

- Toimita mahdollisimman nopeasti Tehyn sähköiseen asiointipalveluun yhteydenotto, jossa on mainittava seuraavat asiat: kyseessä Esperilisä-riita, nimi, puhelinnumero, mistä alkaen olet työskennellyt Esperillä, yksikön nimi, mistä alkaen Esperilisää on maksettu ja vahvistus siitä, että työnantaja on leikannut Esperilisää 1.6.2018 alkaen. 
 
- Toimita samalla täytettynä ja allekirjoitettuna valtakirjamalli. Valtakirjassa sitoudut siihen, että asian sovinnolliseksi ratkaisuksi luovut viivästyskorkojen vaatimisesta.

- Mikäli työsuhteesi on jo päättynyt Esperi-konserniin kuuluvaan yhtiöön, mutta sovittua Esperilisää pienennettiin kesäkuussa 2018, ota yhteyttä Tehyn sähköiseen asiointipalveluun, jotta saat palkkasaatavan takautuvasti itsellesi. Ilmoita tällöin yllä mainittujen tietojen lisäksi ajanjakso, jolloin työskentelit Esperillä ja täytä myös valtakirjamalli. Toimita lisäksi verokorttisi ja tilinumerosi.

Huomaathan, että tavoitamme jäsenkirjeitse Tehystä vain ne jäsenet, joiden työpaikaksi on merkitty Esperi.