Återbetalning av Esperi-tillägg till tehyiter

Tehy och Esperi har haft olika åsikter om betalningen av det så kallade Esperi-tillägget. Man håller på att lösa tvisten så att Esperi inom den närmaste tiden ska ersätta sina anställda för inkomstbortfall på grund av för liten lön.

Image text
bild: iStock

Från och med den 1 juni 2018 införde Esperi löneförhöjningar, men minskade samtidigt Esperi-tillägget med lika mycket som löneförhöjningen. Lönepåslaget höjde alltså i verkligheten inte lönen. Tehy ansåg att förfarandet var felaktigt och väckte prejudikattalan i tingsrätten samt krävde en korrekt tolkning av kollektivavtalet i arbetsdomstolen.

Man har kommit överens om Esperi-tillägget i de anställdas arbetsavtal, och det syns på lönebeskedet. 

Nu håller Esperi och Tehy på att enas i frågan. Esperi kommer att återbetala det indragna Esperi-tillägget och betala alla uteblivna tillägg från och med den 1 juni 2018 till de anställda och inkomstbortfallen på grund av dessa.

Tehy har skickat ett medlemsbrev med instruktioner till de tehyiter som är anställda hos Esperi.

Gör så här om ditt Esperi-tillägg drogs in den 1 juni 2018 och du ännu inte har kontaktat Tehy: 

– Kontakta oss så fort som möjligt via Tehys e-tjänster och uppge följande: att det handlar om tvisten om Esperi-tillägget, ditt namn och telefonnummer, från och med när du har varit anställd av Esperi, enhetens namn, från och med när Esperi-tillägget har betalats till dig samt en bekräftelse på att arbetsgivaren har dragit in Esperi-tillägget från och med den 1 juni 2018. 
 
– Lämna samtidigt in en ifylld och undertecknad fullmaktsmall. I fullmakten förbinder du dig till att du som lösning i godo i ärendet avstår från att kräva att dröjsmålsräntorna betalas.

– Om din anställning i ett bolag inom Esperi-koncernen redan har upphört, men det överenskomna Esperi-tillägget drogs in i juni 2018 ska du kontakta oss via Tehys e-tjänster för att få dina lönefordringar retroaktivt. Ange utöver uppgifterna ovan dessutom under vilken period du var anställd av Esperi, och fyll även i fullmaktsmallen. Lämna även in ditt skattekort och kontonummer.

Observera att vi med hjälp av medlemsbrevet endast når de medlemmar i Tehy som har angett Esperi som arbetsplats.