Elina Rahkolalle merkittävä tunnustuspalkinto vanhustyön johtamisesta

Kauhajokelainen Elina Rahkola palkittiin tänään La Carita -säätiön tehyläisen Vanhustyöjohtajan tunnustuspalkinnolla.

Rahkola työskentelee palveluvastaavana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella, Suupohjan intervalli- ja kuntoutusyksikössä Teuvalla. Työyksikössä tuetaan intervallijaksoin kotona asuvien vanhusten kotona pärjäämistä, kunnossa pysymistä ja omaishoitajien jaksamista sekä kuntoutetaan leikkauksista tai aivoverenkiertohäiriöistä toipuvia ikäihmisiä. Asiakkaita yksikössä on 25 ja tarpeen mukaan 27.

Koulutukseltaan Rahkola on sairaanhoitaja (YAMK). Muita tutkintoja ovat perushoitaja sekä sote Lean Master -erikoisammattitutkinto. Hänellä on myös takanaan terveyshallintotieteen opintoja.

Ehdotus vuoden vanhustyön johtajaksi tuli omasta työyhteisöstä.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Rahkola on sekä hoitotyön että johtamistyön rautainen ammattilainen, joka on koko ajan tasalla siitä, mitä hoitotyöhön kuuluu, miten henkilökunta voi ja mitä yksikössä tapahtuu. Työntekijät kiittelevät häntä mm. yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa ja varhaisesta puuttumisesta työntekijän väsyessä.

”Vaikeina hetkinä Elina on tukenamme kaikin tavoin. Hän pitää huolta siitä, että resurssit ovat aina riittävät. Hän on ajan hermolla sen suhteen, minkälainen kuormitus henkilökunnalla on kulloinkin. Hän reagoi tarvittaessa asiakasvirtaan ja rajoittaa kuormituksen määrää ajoissa. Tarvittaessa käytetään varahenkilöstöä.”

Rahkola on pidetty myös yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Hän on kokenut tiimityöntekijä ja verkostoituja, joka pystyy katsomaan asioita monesta eri näkökulmasta käsin.

Rahkola ohjaa työntekijöitä tutkitun tiedon varassa ja hyvien käytäntöjen mukaan. Palveluiden laatu ja eettiset arvot ohjaavat päivittäistä arjen työtä.

”Elina ei itsekään ole, runsaasta johtamiskokemuksestaan huolimatta, vieraantunut käytännön työstä. Tarpeen vaatiessa hän on itse tullut mukaan hoitotyöhön, tehden ilta- ja yövuoroja, jotta hoitajamitoitus toteutuu.”

Rahkola kuvaa vanhustyötä hienoksi työksi, jonka parissa henkilöstö tekee arvokasta työtä sitoutuneesti ja vastuullisesti.

- Vaikka työ on fyysisesti ja joskus henkisestikin kuormittavaa huokuu työntekijöistämme positiivisuus ja tekemisen meininki. Pidän myös opiskelijoiden ohjaamisesta. Koen, että kyllä vanhustyössä riittää jatkossa hoitajia, jos heidän työtään arvostetaan riittävästi.

Korona oli vaativaa aikaa Etelä-Pohjanmaallakin. Koronan jälkeen Rahkolalla on ollut uusia haasteita, mm. siirtyminen hyvinvointialueille ja tulevaisuudessa siintää jo siirtyminen uusiin tiloihin, mikä on jo rakennusvaiheessa vaatinut paljon panostusta.

Vapaa-aika kuluu perheen parissa ja kunnostaan Rahkola pitää huolta lenkkeillen koiran kassa.

La Carita -säätiö on jakanut vuodesta 2002 alkaen tunnustuspalkintoja hyvää vanhustyötä tekeville työryhmille ja ansioituneille johtajille. Tänään jaettu palkinto on kymmenes vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto ja se jaettiin Tehyn ikäihmisten hoitoa koskevan opintopäivän yhteydessä. Ko. palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2011. 

La Carita -säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia Suomessa.