Betydande utmärkelse till Elina Rahkola för ledning av äldrearbete

Elina Rahkola från Kauhajoki belönades i dag med La Carita-stiftelsens utmärkelse till en tehyit, Årets direktör för äldrearbete.

Rahkola arbetar som serviceansvarig vid intervall- och rehabiliteringsenheten i Östermark i Suupohja i Södra Österbottens välfärdsområde. På enheten arbetar man med hjälp av intervallvård för att äldre som bor hemma ska klara sig hemma och bibehålla sin funktionsförmåga samt att närståendevårdarna ska orka. Även äldre som återhämtar sig efter en operation eller en stroke får rehabilitering där. Det finns 25 och vid behov 27 klienter på enheten.

Rahkola är utbildad sjukskötare (högre yrkeshögskoleexamen). Hon har även en primärskötarexamen och specialyrkesexamen Lean Master inom social- och hälsovård. Hon har även avlagt studier i hälsoförvaltningsvetenskap.

Förslaget till nomineringen till årets direktör för äldrearbete kom från Rahkolas arbetsplats.

I motiveringen till utmärkelsen konstateras att Rahkola är ett stenhårt proffs både inom vårdarbete och ledarskap som hela tiden är uppdaterad om vad som ingår i vårdarbetet, hur personalen mår och vad som händer på enheten. Arbetstagarna berömmer henne för bland annat samarbetet med företagshälsovården och tidigt ingripande när en arbetstagare blir trött.

”I svåra stunder stöder Elina oss på alla sätt och vis. Hon ser till att det alltid finns tillräckligt med resurser. Hon är uppdaterad om hurdan belastning personalen har vid varje tidpunkt. Hon reagerar vid behov på klientflödet och begränsar belastningen i tid. Vid behov anlitas extrapersonal.”

Rahkola är omtyckt även bland samarbetspartnerna. Hon är en erfaren teamarbetare och nätverkare som kan se på saker och ting ur många olika perspektiv.

Rahkola leder arbetstagarna på basis av forskning och enligt god praxis. Tjänsternas kvalitet och etiska värden styr det dagliga arbetet.

”Elina har, trots sin gedigna erfarenhet av ledarskap, inte heller fjärmats från det praktiska arbetet. Vid behov har hon själv deltagit i vårdarbetet genom att ta kvälls- och nattskift för att personaldimensioneringen ska uppfyllas.”

Rahkola beskriver äldrearbetet som ett fint och värdefullt arbete där personalen är engagerad och ansvarsfull.

– Även om arbetet är fysiskt och ibland också psykiskt tungt, utstrålar våra arbetstagare positivitet och arbetsiver. Jag tycker också om att handleda studerande. Jag tror att mängden vårdare säkert kommer att räcka till inom äldrearbetet även framöver om deras arbete uppskattas tillräckligt mycket.

Coronapandemin var en krävande tid också i Södra Österbotten. Efter pandemin har Rahkola ställts inför nya utmaningar, bland annat övergången till välfärdsområdena, och framöver hägrar redan en flytt till nya lokaler, vilket redan i byggskedet har krävt stora insatser.

Hon tillbringar fritiden med familjen, och joggar med hunden för att se till sin kondition.

La Carita-stiftelsen har sedan 2002 delat ut utmärkelser för gott arbete inom äldreomsorgen till olika arbetsgrupper och framstående chefer. Utmärkelsen som delades ut i dag är den tionde utmärkelsen till Årets direktör för äldrearbete och delades ut i samband med en studiedag om vård av äldre som ordnades av Tehy. Priset delades ut för första gången 2011. 

La Carita-stiftelsens mål är att främja välbefinnandet hos äldre och åldrande i Finland.

Mer information:

Elina Rahkola, tfn 043 820 0928, [email protected]