Ehdota tehyläistä vuoden STTK:laiseksi luottamusmieheksi 31.5. mennessä

STTK on valinnut vuoden STTK:laiset henkilöstön edustajat jo usean vuoden ajan. Valinnoilla STTK on halunnut korostaa henkilöstön edustajien työn tärkeyttä työelämän muutoksessa. Viime vuosina vuoden luottamusmies ja vuoden työsuojeluvaltuutettu on valittu vuorovuosin. Tänä vuonna valitaan vuoden STTK:lainen luottamusmies.

Tehyläisten ehdokkaiden saamiseksi mukaan pyydetään ammattiosastoilta esityksiä vuoden luottamusmieheksi. Esitykset on toimitettava 31.5.2023 mennessä osoitteeseen: [email protected]

Valinnan tulos julkistetaan 3.10.2023 STTK:n ja liittojen yhteisessä HED2023-seminaarissa.

Kriteerit joiden perusteella Vuoden STTKlainen luottamusmies valitaan:


Luottamusmies nauttii luottamusta työpaikallaan. Hän

 • tahtoo tehdä henkilöstön edustajan vaativaa työtä
 • nauttii edustettaviensa ja koko työyhteisön luottamusta
 • on tasapuolinen kaikkia kohtaan
 • kuuntelee aktiivisesti jäsenkunnan näkemyksiä
 • tiedottaa aktiivisesti työpaikan asioista eri tavoin
 • rakentaa aktiivisesti luottamusmiehen työn brändiä työpaikan sisällä ja julkisuudessa
 • on esimerkillinen omassa työssään


Luottamusmies toimii tavoitteellisesti. Hän on

 • saavuttanut hyviä neuvottelutuloksia
 • onnistunut työpaikallaan palkkauksen ja muiden työehtojen sekä tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaisessa kehittämisessä
 • onnistunut työssä tasa-arvon edistämiseksi (ikä, osaaminen, sukupuoli, etninen tausta)
 • löytänyt toimivia ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin
 • löytänyt toimivia ideoita työelämän tulevaisuuden kehittämiseen


Luottamusmies on oman alansa ammattilainen ja asiantuntija luottamustehtävässä. Hänellä on

 • aktiivinen ote työhön
 • hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • kyky hallita suuria kokonaisuuksia
 • kyky keskittyä olennaiseen
 • kyky hallita muuttuvaa toimintaympäristöä

Kirjallisessa esityksessä tulisi mainita seuraavat seikat:

 • Esitetyn henkilön nimi
 • Esitetyn henkilön työpaikka ja edustettavan henkilöstön määrä. Lisäksi lyhyt kuvaus työpaikan tilanteesta, esimerkiksi muutoksista, yhteistoimintakulttuurista yms.
 • Esitetyn henkilön kokemus luottamusmiehenä
 • Mahdollisimman kattava ja kuvaileva perustelu siitä, miksi esittämänne henkilö olisi sopiva vuoden STTK:laiseksi luottamusmieheksi:
  kuvaus henkilön osaamisesta, aktiivisuudesta ja ominaisuuksista luottamusmiehenä
  kuvaus henkilön ja työnantajapuolen yhteistoiminnasta
  kuvaus henkilön erityissaavutuksista luottamusmiehenä (esimerkein)
  kuvaus henkilöstä ihmisenä
 • Esityksen tehnyt ammattiosasto
 • Yhteyshenkilö, hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa.