Älä allekirjoita uutta työsopimusta – koronakriisi ei sitä edellytä

Työntekijän työsopimus on voimassa aivan normaalisti koronakriisinkin aikana.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Työnantajat ovat Tehyyn tulleiden yhteydenottojen mukaan toimittaneet allekirjoitettavaksi uusia työsopimuksia, kun työntekijöille määrätään koronakriisissä tilapäisesti muita kuin työsopimuksen mukaisia tehtäviä.

Mitään tarvetta uusille työsopimuksille ei kuitenkaan ole, ja ne on parempi jättää allekirjoittamatta.

Allekirjoittamatta jättämisestä ei voi seurata mitään negatiivista. Allekirjoittaminen sen sijaan saattaa johtaa monenlaisiin turhiin erimielisyyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi palkkaan tai matkakustannusten korvauksiin.

Määräaikaiset työntekijät ovat poikkeus: he allekirjoittavat uuden työsopimuksen, jos työsuhde on katkolla. Työsuhteen jatkuminen määräajan päätyttyä edellyttää uuden sopimuksen tekemistä.

Monien tehyläisten työtehtävät ovat koronakriisin myötä muuttuneet tai muuttuvat tilapäisesti. Muutokset voivat olla pienempiä tai suurempia.

Normaalisti työtehtävät määräytyvät työsopimuksen mukaan, ja työnantaja saa siis määrätä työntekijän tekemään tehtäviä, joihin työntekijä on työsopimuksellaan sitoutunut. Useimmiten työsopimukset eivät sisällä listausta työntekijän työtehtävistä. Jos työntekijän kanssa on sovittu työsopimuksessa esimerkiksi sairaanhoitajan tehtävästä, työnantaja voi määrätä työntekijän tekemään sairaanhoitajan työnä pidettäviä tehtäviä.  

Kuntasektorilla työnantajalla on työehtosopimuksen perusteella hyvin laaja oikeus siirtää yksipuolisin päätöksin työntekijöitä tilapäisesti toisiin tehtäviin. Tehtävät voivat olla muitakin kuin työsopimuksessa sovittuja. Tällainen siirto muihin kuin työsopimuksen mukaisiin tehtäviin voi kestää enintään kahdeksan viikkoa.