Työnantajalle

Tehyn jäsenmaksut 2021

 

  • Ammattiosaston jäsen, joka on palkkatyössä: jäsenmaksu 1,1 % bruttopalkasta.

  • Eläkeläisjäsen, maksaa palvelumaksun (50 e/v) itse. Työnantaja ei voi periä sitä palkasta.

  • Päätoimisen opiskelijajäsenen jäsenmaksuperusteet löytyvät Tehyn jäsenmaksut sivustolla

Jäsenmaksuperinnän yhteystiedot: [email protected]

Palvelupuhelin 09–5422 7290 ma-ti, to 9-15

Osoite: Tehy ry, PL 34, 00060 Tehy

Henkilötietoja sisältävät viestit liitteineen voi lähettää turvallisesti tästä.

Jäsenmaksuperinnän aloitus

Perintäsopimus on valtakirja, jolla työntekijä valtuuttaa työnantajan perimään jäsenmaksut palkasta.

Kun työntekijä ei vielä ole Tehyn jäsen

Ennen jäsenmaksuperinnän aloittamista työntekijän tulee täyttää Tehyn liittymislomake. Sen voi tehdä sähköisenä tästä, jolloin lomake saapuu saman tien Tehyn liittymislomakejonoon käsittelyyn. Samalla uusi jäsen voi valtuuttaa Tehyn toimittamaan perintäsopimuksen työnantajalle. Kun jäsenyys on kirjattu rekisteriin, niin Tehy toimittaa perintäsopimuksen työnantajalle. Jäsenmaksunperintä on selkeintä aloittaa seuraavan palkkakauden alusta, jos se ei ole mahdollista liittymispäivästä, joka on yhtä kuin liittymislomakkeen saapumispäivä liittoon.

Kun työntekijä on jo Tehyn jäsen

Työntekijä, joka on jo Tehyn jäsen, voi halutessaan täyttää perintälomakkeen. Tällöin jäsenmaksuperinnän voi aloittaa työntekijän allekirjoituspäivästä ja työnantajan on hyvä toimittaa kopio perintävaltakirjasta Tehyyn.

Jäsen voi tehdä työsuhdemuutoksen myös jäsenille tarkoitetun asiointipalvelun kautta ja valtuuttaa Tehyn toimittamaan perintävaltakirjan työnantajalle. Asiointipalvelusta jäsen saa tulostettua valtakirjan myös itse ja näin ollen hän voi toimittaa sen työnantajalle. Tällöin työnantajan on hyvä toimittaa kopio tästä Tehyyn.

Tehystä toimitetun perintävaltakirjan liitteenä on saate, jossa kerrotaan, että se on toimitettu jäsenen valtuutuksella.

Jäsenmaksujen tilitys

Jäsenmaksut tilitetään Tehyn jäsenmaksutilille maksua seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tilityksessä on aina käytettävä sen kuukauden viitettä, johon palkka kohdistuu, vaikka maksu suoritetaan muulloin. Jos palkka maksetaan useammin kuin kerran kuukaudessa, on samaan kuukauteen/palkkakauteen kohdistuvissa kaikissa tilityksissä käytettävä samaa viitettä.

Kaksi tilitystapaa

Jäsenkohtainen viitenumero: jäsenmaksut tilitetään jäsenkohtaisesti. Erillistä selvitysluetteloa ei lähetetä liittoon.

Yrityskohtainen viitenumero: koko yrityksen jäsenmaksut tilitetään yhdellä kertaa/samanaikaisesti kuukausittain. Selvitykset jäsenmaksuista toimitetaan liittoon kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Seuraavan vuoden viitelistat lähetetään palkanlaskentaan joulukuun aikana ensisijaisesti sähköpostitse. Jos perintä alkaa kesken vuotta, viitteet lähetetään palkanlaskentaan heti, kun tieto perinnästä on päivitetty jäsenmaksurekisteriin.

Tilitystavan muutos

Jos tilitystapa halutaan vaihtaa tai tilityksistä on kysyttävää, on otettava yhteyttä liiton työnantajaperintään [email protected]

Jäsenmaksuselvitykset

Yrityskohtaisia viitteitä käyttävä työnantaja: tekee perityistä ja tilitetyistä jäsenmaksuista jäsenkohtaiset selvitykset kuukausittain tai neljännesvuosittain, maksua seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Selvitykset sähköisesti, liittotunnus 073

Selvitykset tehdään ensisijaisesti sähköisesti, jossa käytetään Tyvi-palvelua. Palveluun voi tutustua alla olevien yritysten sivuilla. Kysy/pyydä lisätietoja oman palkkahallintosi neuvontapalvelusta tai TYVi-operaattoreilta.

Aditro: www.aditro.fi
OpusCapita: www.tyvi.fi
CGI: www.tyvi-palvelu.fi

Selvitykset, jotka eivät kulje Tyvi-palvelun kautta

Selvitykset voi toimittaa turvallisesti myös tämän linkin kautta joko excel- tai pdf-tiedostona: https://secure.tehy.fi/[email protected]

Selvitystiedostossa tulee olla:

  • työnantajan Y-tunnus ja nimi
  • jäsenen nimi ja henkilötunnus
  • maksun määrä ja perintäaika

Paperille tulostetut selvitystiedot voi lähettää osoitteella Tehy ry, PL 35, 00060 Tehy.

 

Selvitys+ palvelu

Jäsenmaksutiedot pystyy nyt tallentamaan ilmaisella Selvitys+ -palvelulla, joka löytyy osoitteesta www.selvitysplus.fi Tällöin ei tarvitse enää lähettää erillisiä selvityksiä paperipostina Tehyyn, vaan tiedot välittyvät eteenpäin suojatulla yhteydellä konekielisenä. Liittonumero ohjaa tiedot oikeaan liittoon. Tehyn liittonumero on 073.

Rekisteröityminen Selvitys+ palveluun
Selvitysten lähettäjän tarvitsee vain rekisteröityä omalla sähköpostiosoitteellaan ja hallinnoimansa yrityksen y-tunnuksella. Jos käyttäjä käsittelee usean yrityksen jäsenmaksuja (esim. tilitoimisto), hän pääsee lisäämään muiden yritysten tiedot rekisteröidyttyään ensin palveluun jonkun hoitamansa yrityksen y-tunnuksella.

Rekisteröityminen on ilmaista eikä velvoita mihinkään. Lisätyt selvitysaineistot lähtevät automaattisesti eteenpäin aikaisintaan tunnin päästä tallentamisesta.

Ohjeet Selvitys+ palvelun käyttöönottoon tästä  (-> avaa pdf-tiedoston, jonka palkanlaskija voi tarvittaessa tulostaa)

Jos otatte käyttöön Selvitys+ palvelun, pyydämme ilmoittamaan siitä Tehyn työnantajarekisteriin päivittääksemme selvitysten toimintatapa muutoksen.

Jäsenmaksutiedot verottajalle

Ammattiliiton on toimitettava verottajalle jäsenten jäsenmaksutiedot 31.1. mennessä. Verotiedot menevät oikein, kun työnantajat tilittävät joulukuun jäsenmaksut sekä toimittavat edelliseen vuoteen kohdistuvat jäsenkohtaiset selvitykset 15.1. mennessä.

Työnantajat, jotka käyttävät jäsenkohtaisia viitenumeroita, eivät toimita erillisiä selvityksiä tilittämistään jäsenkohtaisista jäsenmaksuista.

Yritystoiminta päättyy tai omistaja vaihtuu

Yritystoiminnan päättymisestä tai omistajan vaihtumisesta on ilmoitettava liittoon. 

  • Päättymisilmoitus tarvitaan, että Tehy saa tiedon siitä, että työnantaja ei tee enää jäsenmaksutilityksiä.
  • Palkkahallinnon yhteystietomuutoksista on ilmoitettava liittoon, jotta jäsenmaksuperintä sujuu ilman katkoksia.

Muutosilmoitukset voi tehdä alla olevalla lomakkeella. 

Yrityksen tiedot

Uuden omistajan tiedot

Palkkahallinnon yhteystiedot

Ilmoittajan tiedot