Kaikkien on suositeltavaa ottaa kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset. Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata kansalaisia mahdollisimman hyvin rokotuksilla estettäviä tauteja vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia ja ne voi ottaa omalla terveysasemalla.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työterveyteen ja -turvallisuuteen kuuluvat myös ne rokotukset, joita työntekijä tarvitsee työnsä vuoksi. Tehy suosittelee ottamaan ne rokotukset, joita työnantaja ja työterveyshuolto suosittelevat otettavaksi työperäiseen riskinarviointiin perustuen. Lisätietoa näistä rokotuksista saat omasta työterveyshuollostasi.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta ja niiltä ammattilaisilta, jotka harjoittelevat tai työskentelevät sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita, edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita ovat esimerkiksi

  • potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia
  • alle yksivuotiaat
  • 65 vuotta täyttäneet
  • raskaana olevat.

Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevällä tulee olla

  • rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
  • rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
  • imeväisikäisiä jatkuvasti hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan.

Tartuntatautilaki 48 §:n mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita henkilöitä hoitaa riittävän kattavasti suojattu henkilökunta. Työnantajan tulee määrittää lääketieteellisin perustein sekä ne tilat että työtehtävät, joissa edellytetään pykälän 48 mukaista suojaa.

Opiskelijan kannattaa jo hyvissä ajoin ennen työharjoittelujakson alkamista selvittää, minkälaista suojaa työharjoittelupaikassa edellytetään. Tarvittaessa opiskeluterveydenhuollossa autetaan opiskelijaa arvioinnissa ja täydennetään puutteellinen suoja.

Lisätietoja sote-alan rokotuksista löydät THL:n nettisivuilta.

Mikäli sinulla on rokotuksiin tai rokotussuojaan liittyvä työoikeudellinen kysymys, voit ottaa meihin yhteyttä Tehyn asiointipalvelun kautta.

Hoitajat ja vanhus

Kiinnostaako työsuojeluun liittyvät asiat?

Työpaikkojen turvallisuus ja hyvä työilmapiiri edesauttavat potilasturvallisuutta. Vain terve työntekijä voi auttaa.