Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi eilen lakiesityksen, joka toteutuessaan leikkaisi sairauspäivärahoja ja laskisi sairauspäivärahan tasoa tuntuvasti. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy vastustaa esitystä, joka syöksisi ennestään ahtaalla olevat ihmiset taloudelliseen ahdinkoon.

Hallituksen kehysriihessä päätettiin keväällä sairauspäivärahan leikkauksesta valtiontalouden tasapainottamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä on tullut lakiesitys, joka leikkaisi sairauspäivärahoja 120 miljoonaa euroa. Käytännössä tuo summa leikkaisi noin 13 % kaikista sairauspäivärahamenoista.

Leikkaukset kohdistuisivat erityisesti keskituloisiin, vaikka kehysriihessä hallitus väitti leikkausten kohdentuvan vain ylempiin tuloluokkiin. Tämä johtuu siitä, että sairauspäivärahoista leikataan niin paljon, että summaa ei voida kattaa pelkästään ylemmistä tuloluokista.

Sairauspäiväraha pienenisi keskituloisilla 300 – 400 euroa kuukaudessa. Joihinkin tuloluokkiin leikkaus olisi yli 20 % nykyisestä päivärahan määrästä.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tyrmää esityksen ja toteaa, että kyse on toimenpiteestä, joka vaarantaa ennestään ahtaalla olevien ihmisten toimeentulon vakavalla tavalla.

- Työntekijöiden talous ei kestä sitä, että työkyvyttömyysaikaista jo entuudestaan pientä päivärahaa leikataan 15 – 20 prosenttia. Tämä on pitkittyneen sairauden kohdanneiden henkilöiden ja heidän perheidensä kannalta täysin kohtuuton ja epärealistinen leikkaus, hehän eivät saa palkkaa, Rytkönen painottaa.

Myös osapäivärahan käyttö voisi lisääntyä taloudellisten syiden vuoksi niissäkin tilanteissa, joissa se on työkyvyn palautumisen kannalta arveluttavaa.

- Vaarana on, että raha ajaisi ratkaisuissa terveyden edelle ja töihin palattaisiin liian aikaisin, jolloin osasairausvapaa voisi toimia vastoin tarkoitustaan, Rytkönen sanoo.

Sairauspäivärahaa maksetaan työtulovakuutuksesta, jota rahoittavat pääasiassa työnantajat ja työntekijät. Valtio maksaa siitä vain pienen osan.

- Ihmettelen kuinka valtio voi käyttää sairauspäivärahaa valtiontalouden tasapainottamiseen. Kyse on työntekijöiden ja työnantajien yhteisestä vakuutuksesta sairausajan toimeentuloon ja palkkamenoihin. Rahat pitäisi kohdentaa siihen mihin ne on tarkoitettu eli työntekijöiden sairauspäivärahamaksuihin, toteaa Tehyn erityisasiantuntija, juristi Jarkko Pehkonen

Lisätietoja:

Tehyn erityisasiantuntija, juristi Jarkko Pehkonen, [email protected]
puh +358405315464