Tehyn selvitys: Nuorten mielipide huomioon, perhevapaat uudistettava

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on pettynyt hallituksen puoliväliriihen päätökseen olla edistämättä perhevapaauudistusta.

Kuvateksti
kuva: iStock

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalon mukaan perhevapaauudistusta tarvitaan, jotta isien osuus lapsiperheiden arjessa lisääntyy ja naisten työmarkkina-asema paranee, mutta ikävä kyllä poliittinen tahto nyt puuttui.

Miehet käyttävät Suomessa vanhempainvapaapäivistä alle 10 prosenttia, kun esimerkiksi Ruotsissa isät käyttävät neljänneksen vanhempainvapaapäivistä. Isien osuus ei näytä meillä kasvavan millään eikä perhevapaiden tasaisemmassa jakamisessa ei ole vuosiin päästy eteenpäin.

- Asenteiden ja vapaaehtoisuuden kautta asia ei muutu. Siksi perhevapaauudistus ja isälle kiintiöidyn osuuden kasvattaminen lainsäätäjän voimin on seuraava askel. Tämä on myös tasa-arvokysymys ja rakenteellinen ongelma, joka vaikeuttaa miesten ja naisten palkkaerojen kaventamista, Vesivalo toteaa.

Perhevapaiden uudistamiselle on nyt myös selvä tilaus nuorten aikuisten keskuudessa. Tehyn teettämän Työelämän tasa-arvon tulevaisuus –kyselyn mukaan etenkin nuorten miesten näkemykset perhevapaista ovat yllättävän myönteisiä verrattuna nykyiseen isien osuuteen perhevapaiden käytössä.  

Kyselyssä vielä lapsettomilta naisilta ja miehiltä kysyttiin, miten he uskovat lasten saamisen ja perheen perustamisen vaikuttavan omaan työelämäänsä. Kyselyn toteutti Kanta TNS Oy ja siihen vastasi kaikkiaan 500 vielä lapsetonta 20–30-vuotiasta miestä ja naista.

Kyselyssä tulevat esiin nuoren sukupolven uudenlaiset asenteet: erityisesti nuoret miehet yllättävät myönteisellä suhtautumisellaan mahdolliseen isyyteensä ja myös siihen liittyviin perhevapaisiin.

Noin neljä kymmenestä kyselyyn vastanneesta nuoresta miehestä uskoo jäävänsä vanhempainvapaalle, jos saa lapsen. Epävarmoja on kolmannes ja kielteisesti ajatukseen suhtautuu neljäsosa.

Vanhempainvapaan pitämiseen myönteisesti suhtautuvat miehet kaavailevat pitävänsä varsin pitkän vanhempainvapaan: vastausten keskiarvo on peräti 5,2 kuukautta. Tässä on valtava ero nykytodellisuuteen, jossa hyvin harva isä pitää parin viikon isyysloman lisäksi vanhempainvapaata. Nuoret lapsen hankkimista kaavailevat naiset uskovat jäävänsä kotiin hoitamaan lastaan keskimäärin 18,4 kuukauden ajaksi.

Alle 30-vuotiaista toistaiseksi lapsettomista miehistä yli puolet (58 %) pitää vähintään todennäköisenä, että voisi jäädä kotiin yhtä paljon kuin äiti, jos tämä olisi taloudellisesti mahdollista.

Myönteistä on sekin, että kyselyyn vastanneista miehistä niukka enemmistö ei pidä kotiin jäämistä kovin haastavana oman työuran kannalta. Erityisesti nuoret naiset kuitenkin uskovat vahvasti, että miehet jäisivät nykyistä useammin vanhempainvapaalle, jos siihen suhtauduttaisiin nykyistä myönteisemmin.

Noin seitsemän kymmenestä vastaajasta tahtoisi hankkia lapsia ennemmin tai myöhemmin. Sekä nuoret naiset että miehet uskovat, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen on omalla kohdalla hyvinkin mahdollista. Vain kolme prosenttia naisista ja kuusi prosenttia miehistä uskoo tämän osoittautuvan erittäin haastavaksi, kun taas niukka enemmistö kummankin sukupuolen vastaajista uskoo, ettei tästä tule omalla kohdalla erityisen suurta haastetta.

Kun vastaajia pyydettiin asettamaan työ- ja perhe-elämä tärkeysjärjestykseen, nuoret miehet yllättävät: he asettavat perheen etusijalle jopa hieman useammin kuin naiset. Molemmille perhe-elämä on kuitenkin työelämää tärkeämpää.

- On hienoa, että nuoret naiset ja miehet näyttävät olevan yhä myönteisempiä ja valmiimpia tasa-arvoiseen työ- ja perhe-elämään. Päättäjien pitää nyt tukea tätä kehitystä omilla päätöksillään, sanoo Vesivalo.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346