Tehy vaatii robotiikka- ja digitalisaatiostrategiaa sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vaatii, että sosiaali- ja terveysalalle laaditaan robotiikka- ja digitalisaatiostrategia. Robotiikkaa ja digitalisaatiota käytetään entistä enemmän sosiaali- ja terveyshuollon eri osa-alueilla niin fyysisenä apuna, sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäjänä, kuntoutuksessa, lääketieteessä ja hoitotyössä kuin laitosympäristössä kuten potilaiden kuljetuksessa ja jätehuollossa.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Jo nyt robotit jakavat mm. lääkkeitä, annostelevat ruokaa ja osallistuvat potilassiirtoihin. Lisäksi on olemassa kuntoutusrobotteja ja robotteja, jotka pitävät seuraa muistisairaille ja muistuttavat arjen toimintojen huolehtimisessa.

- Robotiikka on jo osa terveydenhuoltoa ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Tulevaisuudessa osa koulutetun hoitohenkilöstön työtä ovat erilaiset robotit, jotka helpottavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä ja lisäävät potilasturvallisuutta, sanoo Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää.

Robottien käyttöönotto vaatii paljon mm. eettistä keskustelua ja oman strategian luomisen.

- Mm. erilaiset vastuukysymykset ja robottien ohjelmointi ovat esimerkkejä eettisistä seikoista, joista on keskusteltava ennen kuin ne tulevat laajemmin käyttöön sosiaali- ja terveysalalle, Sillanpää huomauttaa.

Eräs robotteihin liittyvä pelko on se, että ne tulisivat nykyisten hoitajien tilalle. Robotit kuitenkin pikemminkin täydentävät koulutetun hoitohenkilöstön antamaa hoitoa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työaikaa voidaan säästää käyttämällä robotteja myös apuna potilaan nostamisessa ja siirtämisessä sekä tukena potilaan omassa liikkumisessa. Myös väestön ikärakenteen vanheneminen kasvattaa hoitotyöntekijöiden tarvetta.

- Robotteja pitää käyttää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen rinnalla ja ne täydentävät ihmisten antamaa hoitoa. Terveysteknologian ja robotiikan kehitys on myös huomioitava alan koulutuksessa, Sillanpää sanoo.

Tehy on mukana Suomen Akatemian Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus eli ROSE-hankkeessa, jossa tutkitaan monitieteellisesti palvelurobotiikan mahdollisuuksia ja kehitystä.

Tehy on myös mukana parhaillaan menossa olevalla robottiviikolla, joka järjestetään neljättä kertaa. Robottiviikolla keskusteltiin eilen robotiikasta hyvinvointipalveluissa.

www.robottiviikko.fi

http://roseproject.aalto.fi/fi/

Lisätietoja:
Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848
Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco, gsm 040 821 5057