Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin

Tehy, SuPer ja ERTO laajentavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 16.6. klo 9.00 Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Liitot julistivat 10. kesäkuuta AVAINTES-sopimusalalle sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon pois lukien vanhuspalvelut. Kielto laajeni 12. kesäkuuta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin. Toimenpiteellä halutaan vauhdittaa neuvotteluja sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta Avaintyönantajat Avainta ry:n kanssa koskien kuntaomisteisia yrityksiä ja yhteisöjä. Kyseessä ovat lailliset työtaistelutoimet. Kielto päättyy kaikissa sunnuntaina 21.06.2020 klo 23.59.

Tehyn ja SuPerin työsuhteiset jäsenet Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen sekä Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä tukevat neuvottelujen vauhdittamista osallistumalla ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana järjestöjen jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, jolloin ylityötä ei tehdä eikä vuoroja muuteta.

Tavoitteena oma työehtosopimus

SuPer, Tehy ja ERTO kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, jonka keskeisenä tavoitteena on saada käynnistettyä Avaintyönantajat Avainta ry:n kanssa neuvottelut sote-alaa ja varhaiskasvatusalaa koskevasta omasta työehtosopimuksesta. Nykyinen monia aloja laajasti kattava Avainta-työehtosopimus soveltuu huonosti sote-sektorille ja varhaiskasvatukseen, joissa toiminta poikkeaa monin tavoin nykyisen sopimuksen piirissä olevista muista aloista.

Kuntasektoria heikommat työehdot Avaintan kentällä ovat kunnille kimmoke ulkoistaa toimintaa säästösyistä halvemman työehtosopimuksen piiriin eli harjoittaa sopimusshoppailua. Ulkoistusten trendi kunnissa on viime vuosina koskenut erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Viime aikoina myös erikoissairaanhoidossa on käynnistynyt kuntayhtymien vastuulla olevien toimintojen uudelleenjärjestelyjä esimerkiksi osuuskuntamuotoon, pois kunnallisten sopimusten piiristä.

Lisätietoja:

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847 

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, 050 569 8710

ERTOn lakimies Heli Luukkonen, puh. 09 6132 3105

 

Ohjeet jäsenille:

tehy.fi/fi/liittokierros/avainta

 

Aiheeseen liittyvää materiaalia:

Mediatiedote 10.6.2020

Mediatiedote 12.6.2020

Mediatiedote 16.6.2020

Mediatiedote 17.6.2020