Tehy selvitti: Kesäajan sijaispula ennakoi pysyvämpää pulaa sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on kerännyt jo vuodesta 1991 alkaen tietoa kesäajan toiminnasta sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Kyselyssä selvitetään erityisesti kesäajan sulkuja, työjärjestelyitä ja sijaistilannetta.

Kuvateksti
kuva: iStock

Kesäajan toiminnan supistusten ja sulkujen pääasiallisina syinä ovat, kuten aiempinakin vuosina, henkilökunnan vuosilomat ja palvelujen kysynnän supistuminen sekä säästösyyt. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet (90 %) ilmoittivat, että sijaisia palkataan.

Kyselyyn vastanneista 80 % ilmoitti, että sijaisten saatavuudessa on ongelmia ja tämä vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että toimintoja supistetaan kesän ajaksi.

Kyselystä käy myös ilmi, että ongelmat sijaisten saatavuudessa ovat entisestään vaikeutuneet ja pulaa on erityisesti sairaanhoitajista ja lähihoitajista. 

Kaksi vuotta sitten vain joka toinen vastaaja ilmoitti rekrytointiongelmista. Erityisesti lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on vaikea saada työntekijöitä ja pulaa vakituisesta henkilöstöstä on erityisesti Etelä-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

- Selvityksemme tukee sitä havaintoa, että koulutettua hoitohenkilökuntaa ei yksinkertaisesti saada houkuteltua muilta aloilta takaisin sen enempää sijaisuuksiin kuin vakituisiin tehtäviin. Tilanne on vakava, sillä meillä voi olla edessä pula koulutetusta hoitohenkilöstöstä, jos alan vetovoima kärsii ja silloin se uhkaa sosiaali- ja terveysalan palveluita, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Sijaisiksi palkataan aiemmin sijaisuuksia tehneitä henkilöitä, opiskelijoita sekä vastavalmistuneita, mikäli heitä on saatavilla. Entistä useampi ilmoitti, että sijaisiksi rekrytoidaan myös eläkeläisiä. Osaan työpaikoista pyritään palkkaamaan kaikki halukkaat, sillä aina ei koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ole tarjolla.

Edellisestä vuodesta työpaikan vetovoiman heikkous rekrytointiongelmien syynä on kasvanut (33 %).

- Sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen on kiinnitettävä huomiota siihen, miten työntekijät saadaan pysymään alalla. Palkkauksen lisäksi työolojen kuten työvuorosuunnittelun ja hyvän johtamisen tulisi olla kunnossa, Rytkönen sanoo.

Erikoissairaanhoidossa suljetaan kesäaikana erilaista erikoisalakohtaista ajanvarausvastaanottotoimintaa sekä jossain määrin myös vuodeosastopaikkoja. Kuvantamispalveluita ja laboratoriopalveluita supistetaan myös. Sulkujen ja supistusten ulkopuolella on päivystystoiminta.

Perusterveydenhuollon osalta supistukset koskevat useimmin neuvolatoimintaa, fysioterapiapalveluita, suunterveydenhuoltoa sekä lääkäri- ja ajanvarausvastaanottoja. Supistusten ulkopuolella ovat kotisairaanhoito sekä pitkäaikaishoito. 

Varhaiskasvatuksen puolella päiväkoteja laitetaan kiinni kesäaikana ja tarvittavat palvelut ja päivystys järjestetään yhdessä tai muutamassa päiväkodissa.

Tänä vuonna vastaajia olivat Tehyn ammattiosastojen puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet. He edustavat laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita, esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia, ympärivuorokautista palveluasumista ja päiväkoteja. Vastauksia saatiin 78 organisaatiosta yhteensä 166.

Vastaajien edustamissa organisaatioissa oli yli 50 000 asiakas- ja potilaspaikkaa. Näistä 27 000 oli varhaiskasvatuksessa ja noin 9 000 yliopisto- ja keskussairaaloissa. Vastaajien organisaatioissa työskenteli lähes 130 000 henkilöä, joista hoito- ja kasvatushenkilöstöä oli noin 86000.

 

Poimintoja vastauksista koskien kesäajan tilannetta:

- Kaikki otetaan mitä saadaan, Ruotsi ja Norja vetävät kaksikielisiä hoitajia, 4800 euron peruspalkalla.

- Hakijoita ei ole niin paljon, kun aiemmin esimerkiksi sairaanhoitajan vastaanotolle.  Neuvolatoimintaan ei palkata lainkaan sijaisia tänäkään vuonna.

- Opiskelijoita palkataan sijaisiksi tarpeen mukaan esim. meillä bioanalyytikko-opiskelija sijaistaa laboratoriossa.

- Tänä vuonna sijaisia on huonommin saatavilla kuin viime vuonna.

Tilanne on huono, sijaisia ei ole käytettävissä tarpeeksi.

- Tilanne on muuttunut siten, ettei oikein opiskelijoitakaan ole sijaisuuksiin saatavilla. Kaikki etenkin sairaanhoitajat palkattaisiin, ketä vaan tulisi.


Lisätietoja:

Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä, puh 040 5969 171