Tehy: Seksuaaliseen häirintään ei puututa tarpeeksi sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn kyselyssä seksuaalisesta häirinnästä käy ilmi, että sosiaali- ja terveysalalla seksuaalinen häirintä on yleisempää kuin monella muulla alalla ja viime vuosina häirintä on lisääntynyt. Lisäksi alan työpaikoilta puuttuvat toimintaohjeet, miten häirintätilanteissa toimitaan tai työntekijät eivät tiedä ohjeiden olemassaolosta.

Kuvateksti
kuva: iStock

Kyselyyn vastanneista 42 % ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää työssään. Häirintää ilmenee eniten potilaiden / asiakkaiden taholta ja häirinnän kohteeksi joutuvat erityisesti nuoret, alle 30-vuotiaat työntekijät. Häirintää kokevat niin alalla työskentelevät naiset kuin miehetkin. Seksuaalista häirintää tapahtuu eniten kotihoidossa ja se on useimmiten sanallista.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä ei joudu työelämässä seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Häirityn velvollisuus on osoittaa häiritsijälle, että hän kokee toiminnan ei-toivottuna seksuaalisena häirintänä. Jos häirintä tästä huolimatta jatkuu, on työnantajan puututtava tilanteeseen. Jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa, pidetään työnantajan menettelyä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä.

Tehyn selvityksen mukaan vain 16 % kyselyyn vastanneista ilmoitti tapahtuneesta työnantajalle. Joka viides ei kertonut tapahtuneesta kenellekään.

- Samoin kuin väkivaltaa ei hoitotyössä pidä hyväksyä seksuaalista häirintää. Kaikki häirintä on saatettava työnantajien tietoon ja tarvitaan asenteisiinkin vaikuttamista, jotta työntekijät uskaltavat kertoa kokemastaan häirinnästä esimiehelle, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Tehyn selvityksen mukaan vain hyvin pienellä osalla työpaikoista on olemassa ohjeet häirintään puuttumiseksi. Lisäksi ylemmissä johtotehtävissä olevista useimmat tiesivät, että toimintaohjeet ovat olemassa, mutta vain pieni osa työntekijöistä tiesi toimintaohjeista ja siitä että esimiehelle ilmoitetaan kaikki seksuaalinen häirintä. Ristiriita kertoo siitä, että toimintaohjeita ei ole käyty yhteistoiminnassa läpi. Laissa ei velvoiteta, että työpaikoilla on oltava toimintaohjeet seksuaaliseen häirintään puuttumiselle.

- Sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla on käytävä yhteistoiminnassa läpi seksuaalista häirintää koskevat toimintaohjeet. Menettelytavat helpottavat ongelmaan puuttumista. Lisäksi pitäisi harkita, että työturvallisuuslakia täsmennettäisiin siltä osin, että häirintään on oltava toimintaohjeet, Rytkönen sanoo.

Tehyn kysely toteutettiin maaliskuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1021 Tehyn jäsentä. 

Tehyn toimenpide- ja kehittämisehdotukset seksuaalisen häirinnän poistamiseksi sosiaali- ja terveysalalta

▪ toimintaohjeet työpaikoille häirinnän torjumisesta

▪ häirinnästä ilmoitus aina esimiehelle, joka puuttuu asiaan tiedon saatuaan

▪ laaditaan pelisäännöt, minkälainen käytös hyväksytään

▪ perehdytys ja koulutus toimintaohjeisiin ja pelisääntöihin

▪ avoin ilmapiiri mahdollistaa ja sallii häirinnästä puhumisen

▪ häiritylle järjestetään tarvittaessa tukea