Tehy: Rokotuspykälä selkiytettävä tai poistettava

Tehy pitää tartuntatautilain tavoitetta tartuntatautien leviämisen ennaltaehkäisemisestä erittäin tärkeänä. Laissa on kuitenkin epäselviä kohtia, joista on aiheutunut sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla paljon hankaluuksia. Eniten ongelmia on seurannut influenssarokotuksiin liittyvistä käytännöistä. Influenssarokotukset toistuvat vuosittain. Tähän liittyen myös rokotesuojaa selvitetään toistuvasti.

Kuvateksti
Kuva: IStock
Tehy vaatii lakimuutosta koskevassa lausunnossaan, että tartuntatautilain säännöstä työntekijöiden rokotuksista selkiytetään. Mikäli se ei ole mahdollista, säännös tulee poistaa. 
 
- Säännös on nykymuodossaan epäselvä ja aiheuttaa kohtuuttomasti selvittelyjä sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla ja myöhemmin ehkä myös tuomioistuimissa. Tehyssä on käsitelty satoja säännöksen tulkintaan liittyviä yhteydenottoja viimeisen vuoden aikana, kertoo Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka.
 
Rokotuksen ottamisen vapaaehtoisuus on Tehyn mukaan taattava ja irtisanomismahdollisuus poistettava.
 
- Pykälän on oltava niin selkeä, että sitä ei voi tulkita niin, että työnantajalla olisi peruste työntekijän irtisanomiseen, jos tämä ei ota rokotetta. Nykyinen pykälä on aiheuttanut painostusta, syyllistämistä ja irtisanomisuhkaisia varoituksia, jos työntekijä ei ole ottanut rokotetta, sanoo Tehyn lakimies Matias Nyman
 
Rokotusten vapaaehtoisuus on tärkeää lain ensisijaisen tavoitteen eli rokotusmyönteisyyden ja rokotekattavuuden vuoksi.
 
Työterveyshuollon roolia on selkiytettävä. Työntekijän terveydentilan ja rokotusten selvittämisestä vastaa työterveyshuoltolain mukaisesti työterveyshuolto. Työntekijöiden rokotekäytännöt on kirjattava työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työntekijän mahdollisuuksia jatkaa tehtävässä ei voi arvioida työterveysyhteistyön ja yhteistoimintakäytäntöjen ulkopuolella.
 
- Rokotusta saadessaan työntekijä on potilaan asemassa ja myös häntä on hoidettava sen mukaisesti, mitä terveydenhuollon lainsäädäntö ja potilaslaki edellyttää, toteaa Kukka.
 
Tehyn mukaan työntekijöiden henkilötietojen käsittelyn osalta säännöstä on tarkennettava sen mukaisesti, mitä yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa, työterveyshuoltolaissa ja EU-tietosuoja-asetuksessa säädetään. Nyt arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyssä on ollut merkittäviä puutteita.  
 
Opiskelijoiden asema on huomioitava paremmin. Opiskelijat tarvitsevat tietoa säännöksen voimaantulosta, tarvittavista rokotteista sekä opiskelijaterveydenhuollon tuen rokotusten selvittämiseen ja hankkimiseen ajoissa.
 
Kaikkiaan säännöksen työelämävaikutukset ja suhde työlainsäädäntöön on arvioitava. 
 
- Säännöksellä ei saa olla vaikutusta sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työsuhdeturvaan ja työllistymiseen tai opiskelijoiden mahdollisuuteen suorittaa opintoihin kuuluvia oppimisjaksoja, sanoo Kukka.
 
Työpaikoilla tarvitaan luottamusta, avointa viestintää ja perusteluja rokotesuojan tarpeesta. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että myös ammattilaisille tarkoitettua tietoa rokotuksista on helposti saatavilla. 
 
Tehy vaatii, että lain toimeenpano on ohjeistettava huolellisesti. Ohjeistuksessa laatimisessa on oltava mukana alan ammattijärjestöt, työnantajat ja ministeriöt.
 
 
Lisätietoa
 
Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka, gsm 040 1677 201
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen -toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848