Tehy: Palkkaero kunnissa ei kapene, vaikka koulutustaso nousee

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti eilen tutkimuksen, jossa tarkastellaan julkisen sektorin ammattirakennemuutosta sekä sitä, miten naisten ja miesten sijoittuminen eri ammatteihin vaikuttaa sukupuolten väliseen palkkaeroon. Tutkimuksen johtopäätös on, että etenkään kunnissa naisten koulutustason nousu ei ole pienentänyt palkkaeroja.

Kuvateksti
kuva: iStock

Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa kaikkiaan iso sukupuolten tasa-arvoon liittyvä epäkohta. Siksi naisten työuran ja naisten ammatillisen aseman parantaminen vaatii jatkossakin tuntuvia ponnisteluja. Sukupuolten palkkaeron kaventaminen on hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteinen tavoite. Tähän on pyritty samapalkkaisuusohjelmalla, jota on toteutettu vuodesta 2006 lähtien, mutta palkkaerojen kaventaminen ei ole juuri edennyt.

- Tosiasia on, että samapalkkaisuus ei etene, ellei naisvaltaisille aloille ohjata muita suurempia palkankorotuksia tasaamaan eroa. Ongelma ei ratkea korulauseilla ja juhlapuheilla vaan rahalla.  Naisten ja miesten palkkaerot elävät sitkeästi tutkimuksen mukaan myös kuntasektorin sisällä. Tulevalla liittokierroksella on saatava tähän korjausta. Tarvitaan samapalkkaohjelma ja sen myötä vahva tasa-arvopainotus palkkaratkaisuun, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Kuntasektorilla on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös siihen, että työuran aikana hankittu lisäkoulutus ja kokemus näkyvät sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tilipussissa. Lisäksi tarvitaan todellisia mahdollisuuksia urakehitykseen.

Tuore tutkimus vahvistaa, että naisten ja miesten palkkaerojen kaventaminen vaatii vielä paljon työtä. Meillä on rakenteellisia ongelmia, jotka ylläpitävät työelämän epätasa-arvoa tältä osin. Esimerkiksi perhevapaat on uudistettava, jotta isien osuus perhevapaiden pitämisestä voi kasvaa. 

- Miehet käyttävät Suomessa vanhempainvapaapäivistä alle 10 prosenttia kun esimerkiksi Ruotsissa isät käyttävät neljänneksen vanhempainvapaapäivistä. Oli suuri pettymys, että hallituksen puoliväliriihi hautasi perhevapaauudistuksen. Erityisesti nuoremmilla sukupolvilla olisi valmiutta uudistaa perhevapaat kuten Tehyn tekemä tasa-arvon tulevaisuus –tutkimus osoitti, Vesivalo sanoo.

Työmarkkinoiden vahva jakautuminen miesten ja naisten aloihin vaatii myös toimenpiteitä ja asennemuutosta.

Lisätietoja:
Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346

 

Tehyn tiedote Työelämän tasa-arvotutkimuksen tuloksista:
https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehyn-selvitys-nuorten-mielipide-huomioon-perhevapaat-uudistettava