Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Tehy ja SuPer: Hoiva-avustajien koulutuksen tarve on välillisissä tukipalvelutehtävissä, ei hoiva- eikä hoitotyössä

Tehy ja SuPer jättivät 14.5.2020 Opetushallitukselle lausuman hoiva-avustajien koulutusmallista.  

Hoitajaliitot Tehy ja SuPer katsovat yhteisessä kannanotossaan, että hoitoalalla tarvittava tukipalveluhenkilöstön koulutus on hankittavissa nykymuotoisesta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta, eikä tarvetta hoiva-avustajien erilliselle koulutukselle tai sosiaali- ja terveysalan tutkinto-osien lisäämiselle nykyisestä ole. Myös hoiva-avustaja-nimike halutaan muuttaa tukipalvelutyöntekijäksi, joka kuvaa paremmin esimerkiksi avustamiseen, siivoukseen ja ravitsemukseen suuntautuvaa työn sisältöä.

Liittojen mukaan ikäihmisten hyvä ja turvallinen hoito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamista ja vähintään toisen asteen koulutusta, jotta se voidaan toteuttaa asiakasturvallisesti ja asianmukaisesti. 

–Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen edellyttää osaamista sairauksien ehkäisemisestä ja hoitamisesta, lääkehoidon toteuttamisesta ja sen vaikutusten seuraamisesta, sekä ikäihmisten ravitsemussuosituksen mukaisesta ravitsemuksesta, toimintakykyongelmien tunnistamisesta ja niihin puuttumisesta, Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco sanoo. 

Asiantuntija Soili Nevala SuPerista muistuttaa, että myös sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvien soveltuvuus on aina testattava huolellisesti. 

Opetushallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat ehdottaneet kahta vaihtoehtoista mallia hoiva-avustajien koulutukseen, jotka muodostuisivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon osista. 

Lisätietoja: 

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028 
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085 

 Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco, p. 040 821 5057 
SuPerin asiantuntija Soili Nevala, p. 09 2727 9157 

 

Aiheeseen liittyvää materiaalia: 

Kannanotto 

Liitetiedostot: 
14.5.2020 Tehyn ja Superin kannanotto hoiva-avustajakoulutusmallista

Tehyn ja Superin yhteinen lausunto Opetushallituksen ehdottamista hoiva-avustajakoulutusmalleista. Lausunnossa todetaan, että kumpaakaan ehdotettua mallia ei kannateta. Tehyn ja SuPerin näkemyksen mukaan hoiva-avustajien tarve on välillisissä tukipalvelutehtävissä, ei hoiva, - eikä hoitotyössä. Esitämme, että koulutus hoiva-avustajan tehtäviin toteutetaan Puhdistus -ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, Kotityöpalvelujen osaamisalan pakollisella tutkinnonosalla Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp.

Kommentit

Käyttäjän Anne Solehmainen kuva

Mielestäni ehdoton EI hoiva-avustajakoulutukselle!
Hoito-/ potilastyöhön tarvitaan vähintään lähihoitaja-tasoinen koulutus.
Nyt yritetään myös polkea palkkoja; teetetään hoitotyötä halvimmalla mahdollisella tavalla.
Kenellä on vastuu ihmishengistä ja terveydestä, jos hoitotyöhön kouluttamaton tekee virheen.
Hoitotyöhön tarvitaan tekijöitä nimenomaan tukipalveluihin, kuten esim. pyykkihuolto ja siivoushuolto. Että koulutettujen hoitajien työpanos tulisi täysipainoisesti potilashoitoon.
Työnkuvan ja vastuualueiden tulee olla selkeitä.