kuva: iStock

Tehy: Hoiva-alan ongelmat vaativat lainsäädännön kiristämistä

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on vihdoin tunnustettu vuosikausia jatkuneet ongelmat, joita Tehy on nostanut esiin jo pitkään erityisesti ikäihmisten palveluissa. Toimintaa pyöritetään liian niukoin resurssein. Tämä näkyy hoidon laadun heikkenemisenä, henkilöstön väsymisenä ja potilasturvallisuuden vaarantumisena.

- Tehy vaatii, että henkilöstön määrästä ja laadusta on säädettävä lailla ja lain rikkominen on sanktioitava. Suositukset eivät enää riitä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Nykyinen suosituksen mitoitusluku ei kelpaa sellaisenaan vaan laskentatapa on uudistettava. Tehy edellyttää, että mitoitukseen lasketaan vain välitöntä hoitotyötä tekevä henkilöstö toisin kuin nyt. Riittävän mitoituksen pitää sisältää sekä hoitohenkilöstön ehdoton vähimmäistaso että ottaa huomioon muutokset hoitoisuudessa ja saattohoidon tarve. Lisäksi lainsäädännöllä tulee varmistaa riittävä hoitotyön esimiesten määrä. Avustavia tehtäviä ei saa lukea hoitohenkilöstön mitoitukseen vaan niistä on tarpeen mukaan säädettävä erikseen.

Myös omavalvonnassa on ongelmia. Käytännön toteutumista ei valvota eikä laiminlyönneistä seuraa sanktioita. Osana omavalvontaa Tehy edellyttää, että henkilöstöllä on mahdollisuus reagoida puutteisiin toiminnassa omaa asemaansa vaarantamatta. Hoivayritykset tulee velvoittaa luomaan ilmoitusjärjestelmä, jonka avulla työntekijä voi anonyymisti ilmoittaa toimintayksikköään koskevista epäkohdista yrityksen johdolle. Epäkohdat on käsiteltävä ja toiminta korjattava. Ilmoituksista ja toimenpiteistä on laadittava raportti henkilöstön edustajalle. Omavalvonnan laiminlyömisestä seuraisi sanktio. 

Ongelmia kärjistää myös se, että kunnat eivät valvo ostamiensa palveluiden laatua riittävästi. Palveluiden ostajan passiivisuus tai osaamattomuus näkyy pahimmillaan ala-arvoisena hoidon ja hoivan laatuna, josta vielä maksetaan täyttä hintaa. Tehy esittää, että kunnille asetetaan sitovampi vastuu valvoa ostopalveluiden hoidon laatua ja valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä tulee seurata sanktio.

- Hoiva-alan yritysten lakisääteinen tehtävä on voiton tuottaminen omistajille. Tämä johtaa helposti ristiriitaan hoidon laadun ja resurssien riittävyyden kanssa, Rytkönen sanoo.

Tehyn mukaan yksityisen sosiaalipalvelualan ongelmia ei tulla saamaan kuriin ilman lainsäädäntöä. Hoivayritykset ovat suhtautuneet asiaan vakavasti vasta negatiivisen mediajulkisuuden ja liiketoiminnan keskeytymisen myötä. Ainoastaan resurssien, laadun ja valvonnan tiukempi määrittely lainsäädännössä voi estää ylilyönnit ja epäterveen voitontavoittelun.  

Lisätietoja:

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, gsm 050 3460 847
Tehy johtava lakimies Vappu Okkeri, gsm 0400 913 230
Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ([email protected])

 

Kommentit

Käyttäjän Anneli Valtonen kuva

Sitten on jälleen saatava hoitajat tekemään hoitotyötä eikä avustavaa työtä kuten pyykinpesua, siivousta ja ruokahuoltoa. Nämä työt ovat tärkeitä työtä, mutta vievät todella paljon aikaa. Näitä töitä tekemään omat ammattilaisensa.

Käyttäjän Riikka Immonen kuva

Mielestäni nousseen keskustelen mainingeissa olisi hyvä kiinnittää huomiota myös mielenterveys- ja päihdepuolen yksityisiin palveluihin. Ongelmat ovat siellä mittavat, mutta monesti asikkailla ei ole omaisia, jotka pitäisivät ääntä parempien palvelujen ja nykyisten palvelujen laadusta. Asiakkaiden voimat hädin tuskin riittää siihen, että taistelevat saadakseen itselleen tarvitsemaansa hoitoa ja palvelua, eivätkä sen päälle välttämättä jaksa taistella palvelun laadusta. Onko päihde- ja mielenterveyspuolelle olemassa henkilökuntamitoituksista suosituksia tai säädöksiä? Haamuhoitajia ovat tuttuja monilla työpaikoilla, samoin kuin henkilökunnan väsymys ja jopa uupumus.