Tehy: Attendo tinkimässä laadusta ja osaamisesta

Attendo Oy käynnistää tänään yt-neuvottelut koskien lähes 70 vastaavan sairaanhoitajan tehtävän poistamista ikäihmisten palveluista. Vastaavan hoitajan tehtävät lakkautettaisiin ja jaettaisiin osittain yksikönjohtajille. Vastaaville hoitajille tarjottaisiin jatkossa hoitajan tai ohjaajan työtä.

Tehy tuomitsee jyrkästi suunnitelmat hoidon laatua ja potilasturvallisuutta vaarantavina ja käytännössä sairaanhoitajien palkkaa alentavina toimenpiteinä.

Vastaavan sairaanhoitajan tehtävä on merkittävä ikääntyneiden hoidon ja hoivan käytännön toteutuksessa. He mm. varmistavat, että palveluiden laatu, kuntoutuminen, lääkehoito ja niihin liittyvä osaaminen on asianmukaista. Vastaavan sairaanhoitajan tehtäviä on käytännössä mahdotonta siirtää yksikönjohtajalle, joka ei välttämättä fyysisesti ole paikalla ko. yksikössä eikä myöskään välttämättä ole aina terveydenhuollon ammattihenkilö.

-Hanke näyttää vahvasti säästötoimenpiteeltä ja liiketoiminnan trimmaamiselta sote-uudistuksen kynnyksellä. Sairaanhoitajien ilmeisesti ajatellaan uudessakin tilanteessa kantavan kuitenkin vastuun mm. lääkehoidon kokonaisuudesta, mutta pienemmällä palkalla, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Vesivalo muistuttaa, että asiakkaat ikäihmisten palveluissa ovat jatkossa yhä iäkkäämpiä ja sairaampia. Sairaanhoidollisen osaamisen tarve on kasvava eikä suinkaan vähenevä, minkä vuoksi Attendon suunnitelmat vaikuttavat erityisen oudoilta.

- Riittämätön osaaminen ja kyky arvioida asiakkaiden terveydentilaa asiantuntevasti johtaa myös helposti ambulanssiralliin, jossa vanhuksia kyyditetään jatkuvasti päivystykseen ja takaisin. Se on epäinhimillistä ja aiheuttaa yhteiskunnan kannalta lisäkustannuksia.

Yhtenä perusteena Attendo esittää, että kilpailevilla yrityksilläkään ei ole vastaavia hoitajia. Tehyn selvitysten mukaan perustelu ontuu, sillä asumisyksiköissä tulee olla nimettynä vastuuhenkilö ja muissa kilpailevissa yrityksissä tämä vaatimus palvelutuottajille on ymmärretty. 

-Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden myötä ikäihmiset ja heidän omaisensa tulevat valitsemaan palvelutarjonnasta itselleen sopivimman vaihtoehdon. Attendon strategiana tuntuu nyt olevan markkinoida mukavaan mummola-mielikuvaan perustuvaa konseptia samaan aikaan, kun taustalla tingitään paremman tuloksen nimissä laadusta ja osaamisesta, toteaa Vesivalo.
 

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Tehyn vt. edunvalvontajohtaja Riikka Rapinoja, gsm 0400 952 162
Tehyn yhteiskuntasuhde- ja kehittämisjohtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848
Tehyn yksityissektorin neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen, gsm 040 922 1174