Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksestä Tehyn ammatillinen jaosto

Tehy ja Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan yhdistyksestä tulee Tehyn ammatillinen jaosto.

Kuvateksti
kuva: Pasi Autio

- On hienoa, että kuntoutusala vahvistuu Tehyssä. Tehyssä on kuntoutusohjaajien lisäksi muitakin kuntoutuksen ammattilaisia kuten fysioterapeutteja, jalkaterapeutteja sekä toimintaterapeutteja, sanoo Tehyn järjestöjohtaja Tanu Heikkinen.

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo iloitsee lisääntyvästä yhteistyöstä kuntoutusalan ammattilaisten kesken. Tehyn kanssa tehtävä yhteistyö edistää kuntoutusohjauksen valtakunnallista näkyvyyttä ja yhtenäistää jäsenten edunvalvontaa.

Tehyn yhteydessä toimivien ammatillisten jaostojen tarkoituksena on koota saman koulutuksen, ammattiryhmän tai työnkuvan yhdistämiä jäseniä. Tehy ja sen jaostot järjestävät mm. koulutusta, opintopäiviä ja verkostoitumistilaisuuksia sekä edistävät jäsentensä ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa. Jaostoja on nyt Tehyssä kaikkiaan seitsemän.

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun asiantuntijat toimivat yhdyshenkilöinä monin eri nimikkein kuntoutuksen eri sektoreilla, kuten TE-hallinnon, Kelan ja vakuutusyhtiöiden järjestämissä kuntoutuspalveluissa, erikoissairaanhoidossa, kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa, järjestöissä, erilaisissa projekti- ja kehittämistehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Suomen kuntoutusohjaajien kotisivu:
https://www.kuntoutusohjaajat.fi/

Lisätietoa Tehyn ammatillisista jaoistoista:
https://www.tehy.fi/fi/tehy/keita-varten

Kuvassa vasemmalla takarivissä Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri, Tehyn järjestöjohtaja Tanu Heikkinen, Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen varapuheenjohtaja Virpi Hurula, Tehyn talouspäällikkö Tuovi Kuisma ja Tehyn jäsenpalvelupäällikkö Heikki Saldén. Edessä yhteistyösopimusta allekirjoittamassa Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo ja Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

 

Lisätietoja:

Tehyn järjestöjohtaja Tanu Heikkinen, gsm 040 734 5354
Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Ylitalo, gsm 040 6756626