Keitä varten?

Olemme Suomen suurin ammattijärjestö, joka yhdistää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneet ja opiskelijat. Järjestöllinen vahvuus on voimamme, meitä on jo yli 160 000!

Vain yhdessä voimme saavuttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutetuille ammattilaisille kilpailukykyisen palkkauksen ja oikeudenmukaiset työehdot. Ajamme jäseniemme

 • taloudellisia
 • ammatillisia
 • oikeudellisia etuja.

Valtaosa meistä työskentelee kunta-alalla, mutta myös yksityisellä puolella ja itsenäisinä yrittäjinä tai valtiolla. Teemme niin perustason työtä kuin asiantuntija- ja johtotehtäviäkin.

Lue lista tehyläisistä ammateista

Liity Tehyyn

Tehy on perustettu vuonna 1982, jolloin kuusi ammatillista alan järjestöä yhdistyi parantaakseen kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etuja.

Lue Tehyn säännöt

Opiskelijayhdistys

Ensimmäistä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkintoa opiskelevat liittyvät Tehyyn opiskelijayhdistyksen kautta. Meitä on peräti 18 000. Liity Tehyn opiskelijajäseneksi heti, kun aloitat opiskelusi!

Opiskelijajäsenyys on päätoimiselle opiskelijalle täysin maksuton opintojen ajalta. Jäsenyyden kautta alalla tarpeellinen vakuutusturva on kunnossa ja olet oikeutettu samoihin jäsenetuihin kuin varsinaiset jäsenemmekin.

Tehyn Opiskelijayhdistyksellä on oma aktiivinen hallituksensa, joka työskentelee tiiviisti opiskelijoiden äänen esiin tuomiseksi Tehyn päätöksenteossa.

Lue lisää opiskelijayhdistyksestä

Tietoa oppilaitoksille

Yhteistyöjäsenjärjestöt  

Lähellä meitä on tehyläisiä ammatteja edustavia järjestöjä, jotka huolehtivat ammatillisen identiteettisi ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Järjestöillä on omaan alaasi liittyviä seminaareja, julkaisuja ja ne ottavat ammattialan kysymyksiin kantaa.

Yhteistyöjäsenjärjestö

 • kertoo työstäsi ja mikä on sen merkitys muille
 • vaikuttaa ammattiisi ja koulutukseen
 • vahvistaa alallasi työskentelevien yhteenkuuluvuutta ja ammattitaitoa.

Tehy

 • pitää huolta oikeuksistasi työelämässä
 • vaikuttaa siihen, mitä palkkaa saat ja millä ehdoilla teet työtä
 • vahvistaa asemaasi työelämässä.

Yhteiset

Yhdessä huolehdimme, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ääni kuuluu yhteiskunnassa.

Suomen Lähihoitajat ry

Tehyn piirissä on Suomen Lähihoitajat ry, jonka tavoitteena on

 • ajaa perus- ja lähihoitajien ammatillisia etuja
 • ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin
 • tiedottaa ammatillisissa asioissa.

Yhdistys järjestää jäseniltoja, opintopäiviä ja osallistuu aktiivisesti moniin tapahtumiin. Lisätiedot www.suomenlahihoitajat.fi.

Tehyn jaostot

Tehyssä on seitsemän jaostoa, joiden tarkoituksena on koota saman koulutuksen, ammattiryhmän tai työnkuvan yhdistämiä jäseniä.

Jaostoon kuuluminen sisältyy Tehyn varsinaiseen jäsenyyteen ja tuo siihen lisäarvoa. Jäsenmaksun päälle jaostoon kuuluminen ei tuo lisäkustannuksia. Voit kuulua useampaan jaostoon samanaikaisesti.

Voit aktivoida kiinnostuksen kohteena olevan jaoston, asiointipalvelun henkilö- ja jäsenyystiedot osiosta.

Jaostot

 • järjestävät maksutonta koulutusta, opintopäiviä, verkostoitumistilaisuuksia ja vapaa-ajan ohjelmaa samojen asioiden äärellä oleville jäsenille.
 • lähettävät jäsenkirjeitä.
 • nostavat jäsenten työn näkyväksi yhteiskunnassa ja kehittävät työolosuhteita.
 • edistävät jäsentensä ammatillista ja taloudellista edunvalvontaa.
 • kutsuvat jäsenensä vuosikokoukseen loka–marraskuussa.

Terveydenhoitajajaosto

 • Tervetuloa joukkoomme terveydenhoitaja tai terveydenhoitajaksi opiskeleva!
 • Meitä on tällä hetkellä yli 10 000 terveydenhoitajaksi valmistunutta ja opiskelijoita reilu tuhat.
 • Ota yhteyttä terveydenhoitajajaosto(at)tehy.fi. Voit lähettää meille esimerkiksi toiveita ja ideoita jäseniltojen aiheista. Nähdään jäsenilloissa ja opintopäivillä!
 • Lue lisää

Yrittäjäjaosto

 • Oletko sosiaali- ja terveysalan ammatinharjoittaja tai työllistävä yrittäjä? Tehyn jäsenyys hyödyttää myös sinua!
 • Tehyläiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät kuuluvat Tehyn ammattiosastoon ja hyötyvät näin myös ammattiosaston jäsenyydestä.
 • Ota yhteyttä [email protected].
 • Ilmoita yrittäjäjäsenyydestäsi
 • Lue lisää

Tehyläiset johtajat 

 • Kaikki erilaisissa johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat tehyläiset ammattiosaston jäenet kuuluvat Tehyläiset johtajat jaostoon.
 • Tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan johtajien aseman vahvistaminen
 • Lue lisää

Akateemiset

 • Oletko suorittamassa tai suorittanut korkeakoulututkinnon (YAMK ja maisteri)? Liity joukkoomme!
 • Järjestämme Akatemioita, jotka ovat avoimia kaikille. Niissä kuulet ajankohtaisia ja tieteellisiä esityksiä sekä voit keskustella ja verkostoitua kollegoiden kanssa.
 • Ota yhteyttä [email protected]. Nähdään Akatemioissa ja jäsentilaisuuksissa!
 • Lue lisää

Lääkkeenmääräämisen erikoispätevyysjaosto (LäMä)

 • Oletko lääkkeenmääräämisoikeuden edellyttävissä tehtävissä toimiva ammattilainen?
 • Tavoitteenamme on edistää ammatillista asemaasi ja kehittää työolosuhteitasi.
 • Lue lisää
 • http://lama.tehy.fi/

SJJL-jaosto

Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ja Tehy toimivat yhteistyösopimuksella. Tehy tukee SJJL:n toimintaa ja toimii Tehyn ja SJJL:n jäseninä olevien edunvalvojana. Olemalla molempien liittojen jäsenenä saa parhaat mahdolliset edut.

Tehyn kuntoutusalan verkosto

Tervetuloa moniammatilliseen joukkoomme! Olitpa fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, kuntohoitaja, toimintaterapeutti tai työskentelet muuten kuntoutuksen parissa. Tavoitteemme on koota tehyläiset ammattilaiset yhteen.

Ota yhteyttä [email protected]. Lähetä toiveesi ja ideasi jäseniltojen aiheiksi. Nähdään jäsenilloissa ja opintopäivillä!

Lue lisää

Tehyn sosiaalialan verkosto

Tervetuloa sosiaalialan verkostoon, johon kuuluvat sosiaalialalla työskentelevät tehyläiset. Tehyläisenä sosiaalialan ammattilaisena kuulut automaattisesti Tehyn sosiaalialan verkostoon. Verkosto kokoaa yhteen sosiaalialan koulutetut tehyläiset ammattihenkilöt mm. sosionomit, sosiaalialan ohjaajat ja sosiaalialalla toimivat lähihoitajat. Myös opiskelijajäsenet kuuluvat koulutustietojen perusteella verkostoon. Verkosto järjestää alan ammattilaisille ja opiskelijoille maksuttomia koulutuksia, webinaareja sekä jäseniltoja ympäri Suomen. Verkostolla ei ole erillistä jäsenmaksua. Ota yhteyttä [email protected] Kerro toiveistasi webinaareista, jäsenilloista ja tilaisuuksista. Tule rohkeasti mukaan vaikuttamaan!

Kuntoutusohjaajat-jaosto

Kuntoutusohjaajat ry ja Tehy toimivat myös yhteistyösopimuksella. Tehy tukee Kuntoutusohjaajat ry:n toimintaa ja toimii yhteisten jäsenten edunvalvojana. Kuntoutusohjaajan kannattaa olla Tehyn ja Kuntoutusohjaajat ry:n jäsen, tällöin saa parhaat mahdolliset edut.