Kuntoutus ratkaisee monia yhteiskunnallisia haasteita

Kansanedustajista koostuva Eduskunnan kuntoutusverkosto (Ekkuve) korostaa kannanotossaan kuntoutuksen merkitystä niin kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kuin yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Lisäksi kuntoutus pienentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

- Kuntoutuksella tuetaan monin tavoin ihmisen työ- ja toimintakykyä. Kuntoutus on keskeinen ratkaisu terveydenhuollon kriisiin, henkilöstöpulaan ja kansalaisten kasvavaan palvelutarpeeseen, kannanotossa sanotaan.

Yhteiskunnallisia ongelmia ovat mm. nuorten työ- ja opiskelukykyä uhkaavat mielenterveyden ongelmat, joista kärsii jopa neljännes nuorista. Pitkällä sairauslomalla oli mielenterveysongelmien vuoksi yli 61 000 nuorta ja työkyvyttömyyseläkkeellä lähes 11 000 henkilöä.

Varttuneemmilla työikäisillä suurin työkyvyn uhka on tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, joiden vuoksi pitkällä sairauslomalla oli lähes 58 000 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeellä lähes 30 000 henkilöä.

Kuntoutuksen kustannukset ovat vain murto-osa menetetyn työpanoksen ja nuorten syrjäytymisen miljardiluokan kustannuksista.

Kuntoutuksella on mahdollisuus vähentää hoitoa tarvitsevien määrää kymmenellä tuhannella henkilöllä. Kustannussäästö olisi puoli miljardia euroa ja henkilöstön tarve vähenisi 7 000 henkilöllä. Jos kuntoutukseen ei panosteta kasvavat kustannukset yli 1,2 miljardilla eurolla ja sote-alan henkilöstöä tarvitaan lisää yli 15 000 työntekijää.

Kuntoutusverkoston mielestä seuraavalla vaalikaudella on jatkettava kuntoutuksen uudistamista ja kehittämistä. Lisäksi verkoston mielestä on kiinnitettävä erityistä huomiota kuntoutuspalveluiden ja terveyttä edistävien liikuntamahdollisuuksien saatavuuteen sekä hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja yritysten yhteistyöhön.