Kuntasektorin ja yksityisen sote-sektorin neuvottelujärjestöt KoHo ja TSN yhdistyivät

Julkisen ja yksityisen sote-sektorin neuvottelut käydään jatkossa yhden ja saman neuvottelujärjestön nimissä. Muutoksella tavoitellaan yhtenäisempää ja vahvempaa edunvalvontaa.

Kuvateksti
Kuva: J. Lifländer

Keskiviikkona 18. maaliskuuta aloittanut neuvottelujärjestö on nimeltään Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Se korvaa jatkossa Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry:n sekä yksityissektorilla toimineen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön TSN ry:n. Sote ry:n jäsenjärjestöjä ovat kaikki aiemmat neuvottelujärjestöissä mukana olleet liitot eli SuPer ry, Tehy ry, Erto ry sekä SPAL ry.

Neuvottelujärjestöjä koskevan uudistuksen ainoa jäsenten ja aktiivien suuntaan näkyvä muutos on nimen muuttuminen. Jäsenten ja aktiivien palveluun, luottamusmiesten asemaan tai muuhun toimintaan liittojen piirissä neuvottelujärjestöjen yhdistämisellä ei ole vaikutusta.

Liitot perustelevat neuvottelujärjestöjen yhdistämistä sote-uudistuksella ja rakennemuutoksella, jotka muuttavat merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa sekä pelastustoimessa työskentelevien työnantajaorganisaatioita ja toimintaympäristöä.

– Jäsenten liikkuminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä lisääntyy ja raja sektoreiden välillä hämärtyy erilaisten yhteistyösopimusten myötä. Jäsenten etujen ja oikeuksien turvaaminen edellyttää tulevaisuudessa entistäkin ketterämpää ja tiiviimpää yhteistyötä ja päätöksentekoa yksityisen ja julkisen sektorin asioissa, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo.

Sote ry toimii julkisella ja yksityisellä sektorilla työskentelevän koulutetun sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja pelastusalan henkilöstön ammatillisten yhdistysten neuvottelujärjestönä ja edistää niiden jäsenten oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja. Lisäksi neuvottelujärjestön tarkoituksena on valvoa ja parantaa yksityisissä terveyspalvelu- ja sosiaalialojen yhteisöissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteeseen liittyviä etuja.

 

Lisätiedot:

 

Kunta-ala:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085

SPALin järjestön johtaja Kim Nikula, p. 040 716 1805

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p.  050 346 0847

SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492

 

Yksityissektori:

Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, p. 040 091 3230

SuPerin Yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, p. 09 2727 9163

ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 09 6132 3233