Yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut pohjautuvat yhteistoimintalakiin, jota on yksityissektorilla muutettu 1.1.2022 lukien mm. siten, että yt-neuvottelujen sijaan puhutaan muutosneuvotteluista. Nämä muutokset eivät koske kuntia ja hyvinvointialueita.

Yt-neuvotteluiden kestoon, sisältöön ja aikatauluihin liittyy asioita, jotka on hyvä tietää.