Yt-neuvotteluiden kestoon, sisältöön ja aikatauluihin liittyy asioita, jotka on hyvä tietää.