Äitiysloman eli äitiysvapaan kokonaispituus on yhteensä 105 arkipäivää. Niiden ajalta työntekijä saa äitiysrahaa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Työntekijä jää äitiysvapaalle yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua synnytystä. Myös 50 arkipäivää aikaisemmin ennen laskettua aikaa on mahdollista jäädä äitiysvapaalle.

Jos työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysajan palkkaa äitiysvapaan ajalta. Työehtosopimuksissa on yleensä sovittu äitiysvapaan palkallisuudesta. Palkan maksaminen voi myös perustua työpaikalla noudatettavaan käytäntöön.

Äitiysajan palkka

Äitiysajan palkka on yleensä työehtosopimuksissa sovittu ajanjaksolta, johon sisältyy äitiysvapaan 72 ensimmäistä arkipäivää. Käytännössä ajanjakso on noin 12 viikon pituinen.

Työehtosopimusten mukaan palkan edellytyksenä on yleensä, että työsuhde on kestänyt vähintään kaksi kuukautta sekä lääkärintodistuksen toimittaminen raskauden kestosta ja lasketusta ajasta. Lisäksi kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sekä AVAINTA ry:n työehtosopimuksessa vaaditaan, että äitiysvapaata on haettu viimeistään kahta kuukautta ennen vapaan alkamista.

Jos työntekijä keskeyttää hoitovapaan uuden raskauden vuoksi, hänellä on oikeus saada äitiysvapaan ajalta palkka työehtosopimuksen mukaisesti. Osittaisen hoitovapaan keskeyttävällä on oikeus saada äitiysvapaan palkka osittaista hoitovapaata edeltävän työaikaprosentin mukaan.

Jos työntekijä saa työnantajalta äitiysajan palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan työnantajalle. Jos äitiysraha on kuitenkin isompi kuin äitiysajan palkka, sen ylimenevä osa maksetaan työntekijälle.

Työsuhteen päättyessä päättyy myös työntekijän oikeus äitiysvapaan palkkaetuihin.

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Jäsenmaksuvapautukseen oikeuttaa palkaton ajanjakso, kuten esimerkiksi äitiysvapaa. 

Kuvassa on vauva ja nalle