Kuvateksti
Kuva: iStock

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sosionomeja ja opettajia työskentelee lasten parissa erilaisilla tutkinnoilla. Mielenkiintoinen ja muuttuva kasvatusala vaatii monenlaista koulutusta ja osaamista.

Henkilöstön kelpoisuusehdot on määritelty varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys

Lastenhoitajalla pitää olla jokin seuraavista tutkinnoista

  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, joka sisältää tai sitä täydennetään lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon pakollisilla tutkinnon osilla. Vammaistyön pakolliset tutkinnon osat suorittaneelle riittää, että hän suorittaa vain lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osan.
  • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, joka sisältää tai sitä täydennetään varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan pakollisilla tutkinnon osilla tai kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen pakollisilla tutkinnon osilla.
  • Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto.

Lisäksi pätevä on

  • henkilö, joka on enintään viisi vuotta ennen 1.9.2018 on ollut virka- tai työsuhteessa varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävässä, johon hänen on katsottu täyttäneen ammatillisen kelpoisuuden.
  • henkilö, joka on enintään viisi vuotta ennen 1.9.2018 suorittanut kelpoisuuden tuottavat opinnot tai ennen 1.9.2018 aloittanut ja suorittaa ne 31.12.2021 mennessä.

Varhaiskasvatuksen kelpoisuuden tuovat myös lastenhoitajan tai päivähoitajan tutkinto, viittomakielisen ohjauksen tai lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Lisäksi kelpoisuuden tuo sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, joka on suoritettu ennen 1.8.2018 voimaan tulleiden opintojen perusteiden mukaisesti lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmassa.

Perhepäivähoitaja

Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus.

Sosionomi varhaiskasvatuksessa

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin on vähintään sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Sosionomi varhaiskasvatuksen opettajana

Sosionomi, jolla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus, voi jatkaa tehtävässään lain voimaantulon (1.9.2018) jälkeen työuransa loppuun saakka.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavat ne sosionomiopiskelijat, jotka ovat 1.9.2018 opiskelijoina ammattikorkeakoulussa ja suorittavat lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottamat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot vähintään 60 opintopisteen laajuisina osana sosionomi (AMK) -tutkintoaan.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden saavat myös ne sosionomiopiskelijat, jotka on hyväksytty 1.9.2018–31.7.2019 opiskelemaan lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottamaa sosionomitutkintoa, jos he valmistuvat 31.7.2023 mennessä.

Sosionomin varhaiskasvatusopinnot eivät pätevöitä esiopetuksen tehtäviin.