Vuosilomat on annettava normaaliin tapaan ennen ja jälkeen hyvinvointialueelle siirtymistä. Vuosilomien antamisessa tulee noudattaa koko ajan SOTE-sopimuksen vuosilomaluvun määräyksiä, eikä niistä saa poiketa.

Pääsäännön mukaan kesäloma on annettava lomakaudella (2.5.–30.9.) ja talviloma viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä, elleivät työnantaja ja viranhaltija tai työntekijä sovi lomien pitämisestä toisin SOTE-sopimuksen määräysten sallimissa rajoissa. Säästövapaat annetaan SOTE-sopimuksen vuosilomamääräysten mukaisesti viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan sopimana aikana.   

Hyvinvointialueille siirtyminen ei johda vuosilomien tai säästövapaiden ennenaikaiseen erääntymiseen, eikä työnantaja voi yksipuolisesti määrätä niitä pidettäväksi SOTE-sopimuksen määräysten tai sovitun vastaisesti. Säästövapaat voidaan maksaa kesken työsuhteen rahana SOTE-sopimuksen IV luvun 12§ mukaisissa tilanteissa. 

Jos työntekijä jää esim. äitiysvapaalle eikä sen vuoksi ennätä pitää lomiaan kesälomakaudella, ei tämä(kään) johda vuosilomien erääntymiseen, vaan lomat siirtyvät pidettäväksi myöhemmin. 

Lomarahavapaat pidetään SOTE-sopimuksen IV luvun 19 §:n 5 mom. mukaisesti työnantajan ja työntekijän/viranhaltijan sopimana ajankohtana. 

Dokumentoi lomapäivien lukumäärä

Ennen hyvinvointialueelle siirtymistä on hyvä valokuvata tai muuten dokumentoida lomapäivien lukumäärä ja muut saldot siltä varalta, että siirron yhteydessä tapahtuukin jotain häiriötä. Tällä tavalla asia on helpompi selvittää uuden työnantajan kanssa.

Ota yhteyttä luottamusmieheen

Jos työnantaja määrää pitämään vuosilomia tai säästövapaita SOTE-sopimuksen määräysten vastaisesti, ota heti yhteyttä luottamusmieheen.  

Luottamusmies on apunasi ja tukenasi kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. 

Kuvituskuva

Tarkista, että omat tietosi ovat oikein jäsenrekisterissä

Muutamme kaikkien hyvinvointialueille siirtyvien jäsenten työnantaja- ja työpaikkatiedot uuden hyvinvointialuerakenteen työpaikkoihin. Käy tarkistamassa sähköisessä asiointipalvelussa, että työnantajatietosi ja yhteystietosi ovat oikein ja tarvittaessa päivitä ne. Näin varmistamme, että saat liikkeenluovutukseen liittyvät tärkeät viestit ja ohjeet.

Kuvituskuva